Juridiske dokumenter

Alle dokumenter ble oppdatert
den July 20, 2022

PERSONVERNERKLÆRING

Versjon 2.0 – 23. april 2020

1. Imkey

Imkey B.V. (“Imkey”) og tilknyttede selskaper er nederlandske foretak. Vi opererer innen EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) og oppbevarer våre data på servere i EØS og USA. Partene i USA som lagrer våre data er sertifisert i henhold til EU-US Privacy Shield-avtalen og har derfor iverksatt tiltak for passende garantier.

Våre tjenester lar deg opprette CV-er ved hjelp av maler.Vi behandler dine personopplysninger når du bruker våre tjenester, applikasjoner, nettsider og programvarer. For enkelhets skyld kalles disse heretter “Tjenesten”. I denne personvernerklæringen oppsummerer vi når og hvordan vi samler inn, bruker og sikrer dine personopplysninger.

2. Generelt

Vi kan endre bestemmelsene i denne personvernerklæringen. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed. Vi anbefaler imidlertid at du selv iblant sjekker om personvernerklæringen er endret.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Det finnes en rekke måter vi kan samle inn dine personopplysninger på. I dette avsnittet forklarer vi hvilke av dine personopplysninger vi kan samle inn. Personopplysningene sorteres etter de forskjellige behandlingsmålene. Ved siden av hvert mål står hvor lenge personopplysningene oppbevares med hensyn til det formålet. Hvis det oppstår endringer i lovbestemte oppbevaringstider, gjelder disse fremfor oppbevaringstidene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som samles inn direkte av oss eller som du leverer direkte til oss

3.1 Behandling med hjemmel i gjeldende lov

1) Administrative forpliktelser: Vi oppbevarer følgende personopplysninger i maksimalt 10 år

 • ditt navn

 • din adresse

 • ditt organisasjonsnummer (MVA)

 • faktura og betalingsopplysninger

Hvis du ønsker å bruke vår Tjeneste, er du forpliktet til å gi disse personopplysningene til oss. Grunnen er at vi trenger disse opplysningene for å overholde våre juridiske (administrative) forpliktelser.

3.2 Behandling som er nødvendig for å gjennomføre en inngått avtale med deg (levere Tjenesten)

1) Generelt: Vi oppbevarer følgende personopplysninger i maksimalt 2 år etter at avtalen er utløpt (før vi sletter dine opplysninger, vil vi spørre deg om du allikevel ønsker å beholde kontoen din lenger)

 • navn

 • e-postadresse (privat og/eller jobb)

 • økt-ID

 • bank/betalingsopplysninger

 • fødselsdato

 • kjønn

 • telefonnummer

 • arbeidsgiver

 • jobbrelatert(e) stilling(er)

 • bistilling(er)

 • hobbyer

 • utdanning

 • referanser

 • kurs du har tatt

 • praksisplass(er)

 • språkkunnskaper

 • interesser innen karriereutvikling

 • (tilsiktede) jobbsøknader

 • lenker til nettsteder og/eller dine sosiale mediekontoer

 • ferdigheter

 • bilder som du har lastet opp

 • andre personopplysninger som du oppgir når du oppretter en CV eller tar kontakt med oss

Hvis du ønsker å bruke vår Tjeneste, er du forpliktet til å oppgi ditt navn, din e-postadresse og dine betalingsopplysninger til oss. Grunnen til dette er at vi trenger disse personopplysningene for å kunne levere Tjenesten til deg. For å skille deg fra andre brukere, er vi også forpliktet til å behandle din økt-ID. De andre personopplysningene som nevnes ovenfor kan du oppgi når du oppretter en CV. Du er imidlertid ikke forpliktet til å oppgi disse personopplysningene til oss. Hvis du velger å gi oss personopplysningene dine, behandler vi dem for å opprette CV-en din.

Hvis du velger å logge inn på Tjenesten vår via sosiale medier, vil vi automatisk motta navnet og profilbildet ditt fra leverandøren av din sosiale mediekonto. Disse personopplysningene fører vi automatisk inn i CV-en din.

Du kan dele CV-en din med tredjeparter via Tjenesten vår, men bare etter at du har gitt ditt forutgående samtykke. Vi registrerer samtykket ditt, sammen med datoen og tidspunktet du har gitt ditt samtykke og fra hvilken IP-adresse du har gitt det. Kun hvis du har gitt samtykke, vil vi dele CV-en din, samt personopplysningene som er ført opp i CV-en, med partene du velger.

3.3 Behandling som er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser

1) Forbedre våre tjenester: Vi oppbevarer følgende personopplysninger i maksimalt 2 år etter at de er samlet inn

 • IP-adresse

 • enhets-ID

 • bruker-ID

 • operativsystem

 • tid, dato og sted for innlogging

 • hvordan du bruker våre nettsider og vår Tjeneste

2) Beskytte vår Tjeneste og forhindre misbruk: Vi oppbevarer følgende personopplysninger i maksimalt 1 år etter at de er samlet inn (hvis vi oppdager misbruk, kan vi oppbevare disse personopplysningene i ubestemt tid for å beskytte vår Tjeneste)

 • IP-adresse

 • enhets-ID

 • sesjon-ID

 • operativsystem

 • tid, dato og sted for innlogging

 • sted for betaling

 • type tilkobling

3) Informere deg om våre andre tjenester (hvis du har kjøpt en bestemt Tjeneste hos oss): Vi oppbevarer følgende personopplysninger til du angir at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsinformasjon fra oss

 • e-postadresse (hvis du har oppgitt denne i det aktuelle feltet)

Vi behandler disse personopplysningene basert på interesseavveining. Hvis du ikke ønsker å oppgi opplysningene som nevnt i 3.3.1 eller 3.3.2, ber vi deg om å informere oss om din motivasjon for dette. Vi vil ta din motivasjon i betraktning i en ny interesseavveining. Hvis vi deretter skulle konkludere at du allikevel trenger å oppgi dine personopplysninger, kan du ikke bruke vår Tjeneste hvis du nekter å oppgi de aktuelle personopplysningene. Mer informasjon om dine rettigheter finner du under “Dine rettigheter”.

Du kan melde deg av for behandling som nevnt under 3.3.3 ved å følge avmeldingsinstruksjonene som nevnes i hver markedsførings-e-post. Hvis du melder deg av, påvirker dette ikke muligheten for å sende deg viktige e-postmeldinger med hensyn til vår Tjeneste eller din konto. I tillegg påvirker det ikke muligheten for å bruke dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

3.4 Behandling med ditt samtykke

1) For å informere deg (etter din forespørsel) om en tjeneste du har brukt eller våre andre tjenester: Vi oppbevarer følgende personopplysninger til du angir at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsinformasjon fra oss

 • navn

 • organisasjon

 • e-postadresse

2) For å informere deg etter din forespørsel, og svare på dine spørsmål: Vi oppbevarer følgende personopplysninger i maksimalt 2 måneder etter fullført behandling av din forespørsel eller ditt spørsmål

 • navn

 • organisasjon

 • e-postadresse

 • andre personopplysninger du oppgir når du tar kontakt med oss

3) Sporingskapsler: Vi lagrer disse personopplysningene i maksimalt 2 år etter ditt besøk på nettstedet vårt. For mer informasjon om informasjonskapsler, henviser vi til vår erklæring om informasjonskapsler på: https://cvapp.no/cookies.

 • online/informasjonskapsel ID-nummer 

 • IP-adresse

 • enhets-ID

 • pixel-ID

 • hvordan du bruker våre nettsider

 • nettsiden du kommer fra

 • hvor du befinner deg

 • hvordan du bruker vår Tjeneste

 • hvilke kjøp du gjør

 • hvilke annonser du har sett

Du er ikke forpliktet til å oppgi ovenfornevnte personopplysninger til oss. Hvis du ikke oppgir disse, har dette ingen negative konsekvenser for din bruk av vår Tjeneste. Du kan altså fortsatt bruke Tjenesten. Vi behandler dine personopplysninger kun med ditt samtykke og først etter at du faktisk har avgitt ditt samtykke eller selv har oppgitt personopplysningene.

4. Deling av personopplysninger

Med mindre annet er nevnt i denne personvernerklæringen, beskriver, selger eller forhandler vi ingen personopplysninger om våre besøkende og brukere til tredjeparter.

4.1 Deling med behandlere

Vi kan be andre om hjelp til å levere vår Tjeneste. Det er mulig at disse tredjeparter dermed behandler dine personopplysninger. Disse tredjeparter kalles heretter i denne personvernerklæringen for “Behandler”. Med disse Behandlerne inngår vi behandlingsavtaler.

Vi bruker følgende typer Behandlere:

 • utviklere og leverandører av programvarer;

 • lagring av (person)opplysninger og databasehåndtering og -vedlikehold;

 • forskningsbyråer og analytiske programvarer for å forbedre våre tjenester og nettsider (bl.a. Google Analytics med personvernvennlig innstilling som sikrer at ingen personopplysninger deles med Google);

 • ticket-håndtering med hensyn til kundestøtte;

 • forvaltere av evalueringsskjemaer:

 • hosting-leverandør(er);

 • leverandører av programvare for relasjonsforvaltning.

I noen tilfeller kan en Behandler samle inn dine personopplysninger på våre vegne. Vi informerer Behandlerne om at de kun får bruke personopplysningene vi formidler, for å muliggjøre levering av Tjenesten. Behandlere får ikke bruke disse opplysningene til markedsføring.

Hvis du selv gir ytterligere informasjon til disse behandlerne, er vi ikke ansvarlige for dette. Det anbefales å informere deg selv godt om Behandleren og dens firma, før du oppgir dine personopplysninger.

4.2 Deling med ditt samtykke

Vi kan også dele personopplysninger med andre hvis du har gitt oss ditt samtykke til det. For eksempel kan vi samarbeide med andre parter for å tilby deg spesifikke tjenester eller tilbud. Hvis du melder deg på for disse tjenestene eller markedsføringstilbudene, kan vi formidle ditt navn eller dine kontaktdetaljer hvis de er nødvendige for å levere tjenesten eller kontakte deg.

4.3 Vårt juridiske ansvar

Vi kan også dele personopplysninger med tredjeparter hvis dette:

 1. innenfor rimelighetens grenser er nødvendig eller passende for å overholde våre juridiske forpliktelser;

 2. er nødvendig for å overholde juridiske forespørsler fra myndighetene;

 3. er nødvendig for å reagere på eventuelle krav;

 4. er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommene eller sikkerheten til oss selv, våre brukere, våre ansatte eller offentligheten;

 5. er nødvendig for å beskytte oss selv eller våre brukere mot uhederlig, fornærmende, upassende eller ulovlig bruk av vår Tjeneste.

Vi vil umiddelbart informere deg hvis vi har mottatt en forespørsel fra et myndighetsorgan, som angår dine personopplysninger, med mindre gjeldende lov sier vi ikke kan gjøre det.

4.4 Fusjon eller salg av (en del av) selskapet

Det kan forekomme at vi offentliggjør, deler eller videreformidler dine personopplysninger, hvis vi overfører deler av virksomheten vår. For eksempel ved (forhandlinger om) en fusjon, salg av deler av selskapet, eller mottatt finansiering. Selvfølgelig vil vi prøve å begrense følgene for deg mest mulig ved å kun videreformidle personopplysninger hvis det er nødvendig.

5. Beskyttelse av personopplysninger

Vi synes det er viktig å behandle og beskytte dine personopplysninger nøye. Derfor har vi iverksatt passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Vi har i hvert fall iverksatt følgende tiltak:

 • Vi har iverksatt fysiske og elektroniske tiltak som er utviklet for å forhindre uautorisert tilgang til, og tap eller misbruk av personopplysninger så mye som mulig.

 • Om nødvendig bruker vi SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security)-teknologi for å kryptere overføringen av sensitiv informasjon eller personopplysninger til oss, som for eksempel konto-passord og annen betalingsrelatert, identifiserbar informasjon.

 • Om mulig og innenfor rimelighetens grenser brukes to-trinns autentisering for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysningene.

 • Om mulig og innenfor rimelighetens grenser lages det sikkerhetskopier av personopplysningene.

 • Om mulig lagres sensitiv informasjon kryptert.

 • Innenfor rimelighetens grenser løses sikkerhetsproblemer i programvarene så fort som mulig.

Vi vil gjerne påpeke at overføringen av personopplysninger via internettet, eller lagring av personopplysninger ikke alltid kan garanteres å være absolutt sikker.

6. Lenker til tredjeparters nettsider

Vår Tjeneste kan inneholde lenker til andre nettsider og tjenester. I tillegg kan vår Tjeneste også inneholde annonser fra tredjeparter. Nettsidene og tjenestene til tredjeparter kan registrere informasjon om deg. Vi har ingen kontroll over disse nettsidene eller deres aktiviteter. Hvis du oppgir dine personopplysninger til tredjeparter, er vi ikke involvert i dette. I så fall gjelder personvernerklæringen til denne tredjeparten. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i personvernerklæringen til disse partene og måten disse partene håndterer personopplysninger på. Vi anbefaler deg derfor om å gjennomgå personvernerklæringen og sikkerhetstiltakene til disse tredjepartene, før du oppgir dine personopplysninger til dem.

7. Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg visse rettigheter med hensyn til dine egne personopplysninger. Rettighetene som vi beskriver nedenfor, er ikke absolutte rettigheter. Vi vil alltid vurdere om vi med rimelighet kan oppfylle din forespørsel. Hvis dette ikke er mulig, eller hvis det for eksempel går på bekostning av andres personvern, kan vi avvise din forespørsel. Hvis vi avviser en forespørsel, vil vi gi deg begrunnet tilbakemelding om det.

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også be oss om innsyn i behandlingsformålene våre, kategoriene av personopplysninger det gjelder, mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysninger, lagringstiden, kilden til opplysningene, og om vi bruker automatisert beslutningstaking eller ikke.

Videre kan du be om en kopi av dine personopplysninger som behandles av oss. Vil du ha flere eksemplarer? Da kan vi ta et rimelig gebyr for dette.

Rett til retting

Hvis dine personopplysninger som vi behandler er uriktige eller ufullstendige, kan du be oss om å justere eller supplere disse.

Hvis vi imøtekommer din forespørsel, og i den grad dette er mulig innenfor rimelighetens grenser, vil vi informere tredjepartene vi deler informasjon med.

Rett til sletting av opplysninger

Vil du ikke lenger at vi skal behandle visse personopplysninger om deg? Da kan du be oss om å slette visse (eller alle) personopplysninger vi har om deg. Om vi sletter disse, avhenger av behandlingsformålet. Vi sletter kun opplysninger som vi behandler på grunnlag av en juridisk forpliktelse eller for gjennomføring av avtalen, hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige. Hvis vi behandler opplysninger på grunnlag av legitim interesse, vil vi kun slette disse hvis din interesse overgår vår. Vi vil gjøre denne vurderingen. Hvis vi behandler opplysningene basert på samtykke, vil vi kun slette opplysningene hvis du trekker tilbake samtykket. Har vi ved et uhell behandlet opplysninger ulovlig, eller foreskriver en bestemt lov at vi må slette visse opplysninger? Da vil vi slette disse opplysningene. Hvis opplysningene er nødvendige for å avgjøre en rettslig prosedyre eller en (juridisk) tvist, vil vi først slette personopplysningene etter at prosedyren eller tvisten er avsluttet.

Hvis vi imøtekommer din forespørsel, og i den grad dette er mulig innenfor rimelighetens grenser, vil vi informere tredjepartene vi deler informasjon med.

Rett til begrensning av behandling

Hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene som behandles av oss, hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine ulovlig, hvis vi ikke lenger trenger opplysningene, eller hvis du har motsatt deg behandlingen, kan du også be om begrensning av behandlingen av disse personopplysningene. For eksempel i løpet av den tiden vi trenger å vurdere tvisten eller innsigelsen din, eller hvis det allerede er avklart at det ikke (lenger) er et legitimt grunnlag for videre behandling av disse personopplysningene, men du fortsatt har en interesse i at vi ikke sletter personopplysningene dine ennå. Hvis vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine på din forespørsel, kan vi fremdeles bruke disse i fullføringen av en rettssak eller (juridisk) tvist.

Rett til dataportabilitet

På din forespørsel kan vi overføre opplysningene vi behandler automatisk for gjennomføring av avtalen eller på grunnlag av ditt samtykke, til deg eller en annen part som skal utpekes av deg. Du kan komme med en slik forespørsel med rimelige intervaller.

Automatisert individuell beslutningstaking

Vi tar ikke beslutninger utelukkende basert på automatisert behandling.

Rett til innsigelse og tilbaketrekking av samtykke

Hvis vi behandler opplysninger på grunnlag av en legitim interesse, kan du motsette deg behandlingen. Hvis vi behandler opplysninger basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket. For mer informasjon henviser vi gjerne til relevante behandlingsformål som nevnt ovenfor.

Utøve rettighetene dine

Du kan trekke tilbake samtykket ditt, sende en forespørsel om innsyn i, eller retting, sletting og dataoverføring av dine personopplysninger, eller innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine til [email protected].

For å forhindre misbruk, ber vi deg om å identifisere deg tilstrekkelig når du sender inn en skriftlig forespørsel om innsyn, justering eller sletting. Du kan gjøre dette ved å legge ved en kopi av en gyldig ID. Ikke glem å stryke over personnummeret og passbildet ditt på kopien.

Vi tar sikte på å behandle din forespørsel, klage eller innsigelse innen en måned. Hvis det ikke er mulig å ta en beslutning innen den tid, vil vi informere deg om årsakene til forsinkelsen og når beslutningen forventes å bli tatt (ikke mer enn 3 måneder etter mottakelse av din forespørsel).

Autoriteit Persoonsgegevens (personverntilsyn)

Har du en klage på behandlingen av dine personopplysninger? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg selvfølgelig gjerne. Hvis du likevel ikke kan komme til enighet med oss, har du i henhold til personvernloven også rett til å sende inn en klage til Autoriteit Persoonsgegevens, som er Nederlands datatilsyn. Du kan kontakte dem via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Kontakt

Hvis du har spørsmål, problemer eller kommentarer med hensyn til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via [email protected] eller sende et brev til: Imkey B.V., Van Coothplein 39A, NL-4811 ND  Breda, Nederland.

CVapp.no - Imkey BV
Van Coothplein 39a
4811 ND Breda, Nederland
CoC: 60887737
VAT: NL854104379B01

Personvern ble sist oppdatert på July 20, 2022
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler