1. Blog
  2. Karriere
  3. Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?
Skrevet av Lotte van RijswijkLotte van Rijswijk

Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?

14 minutter å lese
Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?
Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?

Å oppnå rikdom utover en persons villeste fantasier er den ultimate kapitalistiske drømmen, og det blir stadig mer en realitet for samfunnets elite.

En global rapport fra Credit Suisse viste at antallet av ultra høyverdige individer (UHNWI) - de med eiendeler over $50 millioner, økte til et rekordhøyt tall på 218.000 i 2021. Rapporten påpeker at de økonomiske forholdene etter COVID-19-pandemiens etterspill var "eksepsjonelt fordelaktige for vekst i husholdningsformue."

Blant skandinaviske land, opplevde Danmark og Sverige de mest markante forandringene. I en periode med global økonomisk usikkerhet, så eiere og store aksjonærer i Skandinavias bærekraftige industrier en betydelig økning i personlig inntekt.

Men hva er det som forener de rikeste i regionen? Finnes det bestemte trender som skaper en mal for deres vedvarende suksess? For å finne svaret har CVapp.no analysert de 40 rikeste personene i Sverige, Danmark og Norge, samt Finlands rikeste familier.

Noen Nøkkelfunn

  • Gjennomsnittsalderen til Skandinavias rikeste er 62,4 år.
  • Innen industri (27/127) og finans (26/127) finner man de fleste av de rike.
  • Arvet formue (72/127) overgår antallet av selvskapte formuer (52/127).
  • Omtrent halvparten (65/127) har universitetsutdannelse, med økonomi (12/127) som det mest populære studievalget.
  • 41/127 har oppnådd høyere utdanning, med MBA (17) som det fremste valget blant UHNWI.
  • Over to tredjedeler av Skandinavias rikeste (90/127) er gift.
  • De mest vanlige stjernetegnene er Vannmannen (12), Væren og Skorpionen (10).

Sverige

Sverige utmerker seg blant de skandinaviske landene ved å ha den største andelen av milliardærer. Selv om ingen når opp til den svimlende formuen til Elon Musk eller Bernard Arnault, viser Forbes’ liste fra 2023 at 40 personer har eiendeler på mer enn $1 milliard, på tross av en befolkning på bare 10,4 millioner. I denne studien analyserte vi livene til disse 40 individene for å finne fellesnevnere.

Selv om Sverige har flere milliardærer blant sine rikeste, viser forskningen at denne gruppen er den yngste og mest mangfoldige av de fire største skandinaviske landene. Gjennomsnittsalderen for disse milliardærene er kun 59,6 år, tre år under det regionale gjennomsnittet.

En fjerdedel av listen (10/40) består av kvinner, den høyeste andelen i vår undersøkelse. Blant disse er Axel Johnson-arvingen Antonia Ax:son Johnson, som ifølge Forbes har en formue på $10 milliarder. Etter dødsfallet til Sveriges nest rikeste mann, Melker Schörling i 2023, forventes det at hans døtre Sofia og Märta vil arve hans investeringsportefølje på $10,9 milliarder, noe som plasserer dem blant Sveriges rikeste kvinner.

Betydningen av høyere utdanning for økonomisk suksess

Utdannelse er utvilsomt en viktig faktor i enhver suksesshistorie innen økonomi, og vår forskning viser at halvparten (20/40) av Sveriges rikeste har minst en bachelorgrad. Selv om ni av disse har studert i utlandet, er det Stockholms universitet som har utdannet flest milliardærer blant svenske akademiske institusjoner. Syv personer, inkludert H&M-topp Stefan Persson – Sveriges rikeste mann, er utdannet der.

Når det gjelder studieretning, valgte omtrent en tredjedel (7/20) forretnings- og økonomifag, mens Master of Business Administration (MBA) var det mest populære valget blant de 13 som fortsatte på den akademiske veien med videre utdanning. Dette er logisk, ettersom Sveriges fleksible finansielle økonomi gjør det enkelt å drive forretninger. Videre har halvparten av landets rikeste skapt sin formue gjennom investeringsporteføljer.

Sveriges milliardærer er de mest sannsynlige blant Skandinavias rikeste til å bli skilt. Fire menn, inkludert farmasøytisk magnat Fredrik Paulsen og IKEA-arving Mathias Kamprad, er blant dem som har skilt seg fra sine koner. Interessant nok følger begge i sine fedres fotspor, som utviklet sine respektive familieformuer mens de inngikk flere ekteskap.

Norge

Denne forskningen analyserte Kapital Magasinets "400 Norges Rikeste" liste for å identifisere trender blant landets milliardærer. Selv om kun 23 personer regnes som 'milliardærer' når deres formue omregnes til USD, er bildet annerledes i nabolandet Sverige. Mens svenske milliardærer i snitt var yngre enn 60, er gjennomsnittsalderen i Norge 65 år — den høyeste i Skandinavia. En person, jetset-livsstilen SalMar-arving Gustav Magnar Witzøe, er 30 år eller yngre.

Bare to av Norges 40 rikeste er kvinner, og ingen av dem eier eiendeler over 1 milliard dollar. Investeringsarvingene Rannfrid Rasmussen (verdt NOK 9,05 milliarder) og Else Helene Sundt (NOK 8,6 milliarder) er de eneste kvinnelige representantene på listen. Til tross for Norges status som verdensleder i kjønnslikestilling, er flertallet av de rikeste personene menn.

Vi ser imidlertid en jevn fordeling mellom opptjent (21/40) og arvet (19/40) rikdom — en høyere andel av ny rikdom enn i Sverige og Danmark. Dette er oppmuntrende for sosial mobilitet, men vi ser også at denne rikdommen ikke er helt konsentrert innenfor Norge. Mer enn en tredjedel (15/40) av de rikeste nordmennene bor permanent i utlandet, med Sveits som det mest populære reisemålet.

Mange av Norges UHNWI har studert internasjonalt. Seks personer har oppnådd MBA-grader fra prestisjefylte amerikanske universiteter som Harvard Business School og Wharton School of Finance. Norges nest rikeste mann, Ole Andreas Halvorsen, ble en av Amerikas mest suksessfulle hedgefondforvaltere, hjulpet godt på vei av sin MBA fra Stanford University. På tidspunktet for skrivingen er Halvorsens formue 5,9 milliarder dollar, med hans personlige nettoformue doblet siden COVID-19-pandemien.

Mer enn akademi: Norges rikdom og familiestrukturer

Det akademiske livet er imidlertid ikke for alle, og en fjerdedel av Norges rikeste avsluttet sin utdanning før universitetet. Norges rikeste mann, John Fredriksen, er et eksempel på den selvgjorte 'fra filler til rikdom' suksesshistorien som kjennetegner etterkrigsgenerasjonen. Sønnen til en sveiser som sluttet skolen uten videre utdanning, begynte Fredriksen som skipsmegler før han bygde sin formue ved å frakte råolje fra konfliktfylte områder i Midtøsten i 1980-årene.

En annen overraskende observasjon fra Norges rike liste er rundt familiestørrelser. Selv om økt sosial mobilitet og kjønnslikestilling delvis har bidratt til rekordlave fruktbarhetsrater i landet, viser vår forskning at Norges rikeste har en tendens til å ha større familier. Mens det norske gjennomsnittet var bare 1,41 barn per kvinne i 2022, har UHNWI i snitt 2,5 barn. Dette gjør familiestørrelsene blant milliardærene større enn i Sverige og Danmark.

Danmark

Ifølge Verdensbanken er Danmark et av de enkleste landene i verden å drive forretninger. Regjeringen har skapt en økonomi der bedrifter enkelt kan etablere seg og fungere effektivt. Man skulle tro at landets rike liste ville være dominert av selvstartende entreprenører.

Men vår analyse av Økonomisk Ugebrevs "Danmarks 100 Rigeste 2023" viser at bare 12 av de 40 rikeste danskene er selvgjorte. Med et overvekt av gamle penger, dominerer industrimagnater den rike listen, med 17 av de 40 personene som eier formuer knyttet til produksjon eller ressursutvinning.

Danmarks rikeste har også en tendens til å bo innenfor landets grenser. Tre av de 40 rikeste danskene bor i utlandet, sammenlignet med 15 av de 40 rikeste nordmennene. En av disse er den gåtefulle milliardæren Ib Nymark Hegelund, som bor ved Luganosjøen i Sveits etter å ha tjent sin formue på 1980-tallet.

Danmarks elite: Foretrekker Aarhus og DTU for suksess

Disse UHNWI har også en tendens til å være utdannet i Danmark. Bare åtte av de 40 studerte i utlandet, færre enn i Norge. Aarhus Universitet er det mest populære universitetet blant Danmarks akademiske institusjoner, da syv av de 40 rikeste danskene studerte der. Blant de mest kjente alumnene er Kjeld Kirk Kristiansen, tredje generasjonseier av LEGO og en av landets rikeste menn. Han sendte også to av sine tre barn til Aarhus.

Men Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et mer populært valg for dem som søker videre utdanning, med fem på den rike listen som har oppnådd mastergrader der. Med mange av Danmarks rikeste i industrien, er forretningsadministrasjon (8/40) og ingeniørfag (5/40) de foretrukne kursvalgene. DTUs tekniske fokus gjør det til et opplagt valg for å tilegne seg ferdighetene som trengs for å bli en industrimagnat.

Ekteskapelig stabilitet blant Danmarks rikeste sammenlignet med Sverige

Sammenlignet med Sveriges rike liste, som inkluderer fire skilsmisser, har Danmarks rikeste en tendens til å forbli gift. Bare to av de topp 40 er ugifte, med en — Sofie Kirk Kristiansen, som går gjennom en skilsmisse. LEGO-arvingen giftet seg med advokaten Christopher Kiær Thomsen, men paret skiltes i 2014. Til tross for å ha solgt aksjer verdt $930 millioner i familiebedriften i november 2023, forblir Sofie en av Danmarks rikeste kvinner.

Med et gjennomsnitt på 1,7 barn per person, speiler Danmarks rike liste landets lave fruktbarhetsrate, som var 1,55 per kvinne i 2022. Men et bemerkelsesverdig unntak fra denne trenden er landets rikeste mann, Anders Hoch Povlsen.

Mote-mogulen eier familiebedriften Bestseller, et av landets største mote-konglomerater, og netthandelsforretninger som ASOS og Zalando. Povlsen og hans kone Anne Storm Pedersen hadde syv barn, men tragedien rammet familien i 2019 da tre av hans barn ble drept i terrorangrepet på påskesøndag i Sri Lanka.

Finland

Forbes’ 2023 rike liste identifiserer syv milliardærer i Finland.

En fellesnevner for fire av dem er Herlin-navnet. Familien eier ingeniørfirmaet Kone, som er Finlands tredje største selskap etter markedsverdi. Det sysselsetter 60 000 mennesker globalt og ledes av landets rikeste mann, Antti Herlin. Av Finlands syv milliardærer, er han den eneste som har studert i utlandet. 67-åringen har oppnådd diplomer fra National Technical University of Athens og Iowa State University. I kontrast har hans søsken Ilkka og Ilona begge studert ved Universitetet i Helsinki.

Med fire av Finlands syv milliardærer knyttet til Kone-formuen, klarte ytterligere to å tjene sine milliarder fra bunnen av. Landets nest rikeste mann er Heikki Kyostila, som grunnla tannutstyrsbedriften Planmeca i 1971. Selskapet vokste til å bli en av de største leverandørene i den globale tannindustrien, og Kyostila er i dag vurdert til å være verdt $2 milliarder.

Metodikk & Kilder

Denne skrivebordsforskningen involverte en analyse av de 40 rikeste individene i Sverige, Danmark og Norge, sammen med de syv offentlig noterte milliardærene i Finland.

For Sveriges og Finlands rike lister analyserte vi Forbes Real Time Billionaires liste (nøyaktig per 4. januar 2023). Dette ble bekreftet med Forbes’ 2023 Billionaires liste, som dukket opp i mars 2023-utgaven.

For Danmarks rike liste analyserte vi den finansielle publikasjonen Økonomisk Ugebrevs Danmarks 100 Rigeste 2023, utgitt offentlig 18 november 2023. Vi analyserte også Kapital magasinets 400 Norges Rikeste 2023 for Norges rike liste, som er nøyaktig per 31 desember 2023.

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
CV9 minutter å lese
Over 100 datakunnskaper til CV-en: Hvilke du bør nevne og hvor
Over 100 datakunnskaper til CV-en: Hvilke du bør nevne og hvor
CV13 minutter å lese
Personlighetstrekk på CV-en + eksempler
Personlighetstrekk på CV-en + eksempler
Karriere32 minutter å lese
Er det tid for en endring i karrieren? Hva du i så fall skal gjøre
Er det tid for en endring i karrieren? Hva du i så fall skal gjøre
CV14 minutter å lese
Arbeidshistorikk
Arbeidshistorikk
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler