1. Blog
 2. CV
 3. Utdanningene som i høyeste grad fører til jobb
Skrevet av Lotte van RijswijkLotte van Rijswijk

Utdanningene som i høyeste grad fører til jobb

10 minutter å lese
Utdanningene som i høyeste grad fører til jobb
Illustrering ved:Evgeniya Skubina
Det finnes mange utdanninger å velge mellom der ute. Noen fører til godt betalte jobber, mens andre fører ikke til jobb i det hele tatt på grunn av lite etterspørsel etter arbeidskraft i det spesifikke yrket.

Mange bedrifter sliter med mangel på riktig kompetanse, noe som igjen peker tilbake til utdanning og erfaring. I den forbindelse har vi funnet ut hvilke utdanninger som garanterer jobb etter endt studie. Vi har også sett på hva som lønner seg når det kommer til lengden på utdanningsløpet sammenlignet med gjennomsnittlig lønn.

Det er ikke noe nytt at mange yrker har flere ferdigutdannede enn arbeidsplasser å tilby. Men i takt med den raske og konstante utviklingen av samfunnet, skriker mange bransjer faktisk etter kompetent og utdannet personale, spesielt i ettervirkningene av koronapandemien. Hvilke utdanninger bør man velge for å være garantert jobb etter endt utdanning? For å svare på dette har cvapp.no sett nærmere på hvilke yrker som har stort behov for ansettelser, men som mangler kompetent arbeidskraft. Kanskje dette kan gi deg inspirasjon til din fremtidige karriere?

Sammendrag 

 • En undersøkelse fra NAV viser at én av fem bedrifter har hatt problemer med å finne riktig kompetanse. Det er spesielt i bygg- og anleggsbransjen, samt helse- og sosialtjenester hvor dette har vært vanskelig.
 • Vi har funnet utdanninger som passer best til de områdene hvor det er størst behov for arbeidskraft med riktig kompetanse i dag. Den utdannelsen som gir størst sjanse til jobb etter endt utdanning er sykepleierutdanningen.
 • Vi har også sammenlignet lengden på utdanningene med den gjennomsnittlige månedslønnen de har for å finne ut hva som lønner seg på sikt.
 • Prognoser viser at fremtidens profesjoner vil fokusere mye på bærekraft og utvikling.
 • Det er en betydelig forskjell når det kommer til likestilling innenfor de ti vanligste yrkene i Norge. For sykepleiere blant annet er det 10 prosent menn og 90 prosent kvinner i arbeid.

En av fem bedrifter har problemer med å finne riktig kompetanse

Ifølge en undersøkelse fra NAV kommer det frem at koronapandemien har hatt en betydelig negativ innvirkning på det norske arbeidsmarkedet. Dette har resultert i et arbeidsmarked hvor det har blitt vanskeligere for bedrifter å rekruttere kvalifisert personell, og mangel på arbeidskraft er et faktum.

Fra samme undersøkelse uttrykte også 17 prosent av de spurte bedriftene at de i løpet av de siste tre månedene har hatt problemer med å ansette riktig kompetanse. Særlig  virksomheter innen bygg- og anleggs- og helse- og sosialtjenesten har problemer med dette. Ser man nærmere på sistnevnte, ble det i 24 prosent av tilfellene ikke ansatt noen i stillingen, nettopp på grunn av manglende formell kompetanse.

Topp 10 utdanninger som fører til jobb

På flere av områdene hvor det er mangel på kompetanse, er det lav konkurranse og høy etterpsørsel, noe som betyr at det er gode muligheter for å få seg jobb. Dette er gjerne givende og viktige utdanninger som bidrar til samfunnsutviklingen, og dermed yrker som følger med i tiden. Vi har rangert utdanningene som i størst grad fører til ansettelse etter endt utdanning.

Liste over utdanninger basert på behov

 1. Sykepleier - Sykepleierutdanning (sykepleier)
 2. Hjelpepleier (fagbrev) - Sertifisert helsepersonell
 3. Spesialsykepleier - Sykepleier spesialistgrad
 4. Legespesialist - Medisinsk spesialistgrad (medisinske spesialister)
 5. Bygg & anleggsteknikk - Byggeingeniørutdanning
 6. Sosialrådgiver - Sosialrådgivergrad
 7. Programvareutvikler - Mastergrad i programutvikling
 8. Lærereksamen - Lærergrad
 9. Industri - Maskiningeniør Bachelorgrad
 10. Kommunikasjonsrådgiver - Bachelorgrad i Medier og kommunikasjon

Lønn vs tid

I diagrammet under har vi ført opp lengden på utdanningene og gjennomsnittlig månedslønn for yrket. Da kan vi se at en spesialistlege har den høyeste gjennomsnittslønnen med 91 470 NOK per måned. Men dette er også den lengste utdanningen på 14 år. En programvareutvikler derimot, trenger bare å fullføre en 3-årig utdanning for å ha en sjanse til oppnå gjennomsnittslønnen på 61 710 SEK i måneden.

Lønn vs tid
Lønn vs tid
Lønn vs tid
Lønn vs tid

Liste over yrkene basert på månedslønn

Nedenfor har vi listet yrkene og deres respektive lønn, fra høyest til lavest.

 1. Legespesialist - 91 470 kr
 2. Maskiningeniør - 72 390 kr
 3. Programvareutvikler - 61 710 kr
 4. Byggingeniør - 56 410 kr
 5. Spesialsykepleier - 54 250 kr
 6. Kommunikasjonsrådgiver - 50 465 kr
 7. Sykepleier - 49 420 kr
 8. Lærer - 48 310 kr
 9. Sosionom - 46 990 kr
 10. Hjelpepleier - 43 320 kr

Norges topp 5 høyest rangerte universiteter

En undersøkelse fra QS Top Universities rangerer verdens beste universitet basert på blant annet akademisk omdømme og fakultetets studentkvote. Følgende er Norges beste universiteter:

 1. University of Oslo, 55.2
 2. University of Bergen, 43.4
 3. Norwegian University of Science And Technology, 30.1
 4. University of Tromsø The Arctic University of Norway, 27.2
 5. BI Norwegian Business School

Bærekraft står sentralt i fremtidens profesjoner

Ifølge en prognose fra Universitetet i Bergen vil fremtidens yrker følge trendene innen teknologi og bærekraft. Det spås at blant annet yrker som programmerere og spesialiserte bærekraftseksperter vil bli stadig større i fremtiden. Ettersom mennesker forlenger levealderen og bekjemper nye sykdommer, er medisinske teknikere også et høyaktuelt yrke for fremtiden. Det samme gjelder batteri-ingeniører, som i følge en artikkel fra Kapital vil bidra til å redusere klimautslippene våre. Felles for mange fremtidige yrker er altså utvikling og bærekraft.

Likestilling i de mest populære yrkene

Diagrammet under viser likestillingen mellom menn og kvinner i de 10 mest populære yrkene i Norge.

Likestilling i de mest populære yrkene
Likestilling i de mest populære yrkene

Yrket som skiller mest mellom kjønnene er sykepleie, hvor kvinner utgjør 90 prosent av yrkesgruppen, og menn kun 10 prosent. Det er også stor forskjell blant helsefagarbeidere, der kvinneandelen er 86 prosent og andelen menn er 14 prosent.

Det mest likestilte yrket av de populære titlene er butikkansatte. Her er forholdet 63 prosent kvinner og 37 prosent menn. Dette betyr at likestillingen innenfor, samt mellom de mest populære yrkene, har relativt store variasjoner. 

Noen avsluttende ord

For mange er utdanning en selvfølge, mens andre er ikke interessert i det hele tatt. Uansett hva du velger å gjøre i fremtiden, er det viktigste at du sikter mot noe du synes er morsomt og givende.

Selv om det er et stort behov for legespesialister eller sykepleiere, drømmer du kanskje om å jobbe som sommelier – og da er dette veien du bør gå! Det viktigste er at du finner det du har lyst til å gjøre og det du vil trives best med på sikt.

Metodikk 

Cvapp.no har analysert rapporter som tar for seg hvilke yrker og bransjer det er størst mangel på kompetanse akkurat nå. Videre ble det lagt frem utdanningene som passer til de respektive yrkene, og som tilbys i landet. Lønnsstatistikken er hentet fra Utdanning.no og gjelder for april måned.

Likte du dette innholdet? Sjekk vår side med CV-eksempler og rediger den beste CV-en for deg.

 

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
Karriere8 minutter å lese
Når har du rett til omsorgspermisjon?
Når har du rett til omsorgspermisjon?
Forsidebrev18 minutter å lese
Hvordan skrive et motivasjonsbrev?
Hvordan skrive et motivasjonsbrev?
Karriere14 minutter å lese
Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?
Hvilke felles trekk har Skandinavias rikeste personer?
CV6 minutter å lese
Oppføring av hobbyer og interesser på en CV
Oppføring av hobbyer og interesser på en CV
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler