1. eksempler
 2. Helsefagarbeider
Skrevet av Anna MuckermanAnna Muckerman

Helsefagarbeider følgebreveksempel

Bruk dette følgebrevet for å fullføre søknaden din for en stilling som Helsefagarbeider, og bli ansatt raskere – uten frustrasjon eller usikkerhet. Dette følgebreveksemplet er spesielt designet for Helsefagarbeiderstillinger i 2024. Dra nytte av eksempelsetningene våre og vårt profesjonelle oppsett, og last ned det perfekte følgebrevet på bare få minutter.
4.8
Gjennomsnittlig rangering
56 har allerede gitt sin stemme
Helsefagarbeider følgebreveksempel
Rediger følgebrev

Siden stadig flere folk lever lykkelige og sunne liv til langt opp i årene, forventes behovet for erfarne og medfølende helsefagarbeidere (og private omsorgspersoner) å øke eksponentielt. Helsefagarbeidere sørger for at eldre pasienter og personer med nedsatt funksjonsevne eller sykdom får god livskvalitet ved å ta seg av grunnleggende sykepleie og stell, ernæring og andre behov i hjemmet. Du jobber ikke bare for pasientene, du gir også sinnsro til deres familie og kjære. Det er få yrker som gir større arbeidsglede, men det er også få yrker som er like krevende.

For å få en av de mange ledige stillingene som helsefagarbeider, må du bevise for familien eller den som ansetter deg, at du har gode organisasjonsevner, at du er oppmerksom på detaljer og fremfor alt at du brenner for å hjelpe pasientene dine med å leve et komfortabelt og aktivt liv. Men hvordan kan du formidle all denne informasjonen raskt og effektivt?

Selvfølgelig med et gjennomtenkt og profesjonelt følgebrev! Dette dokumentet er en av de beste måtene å skille deg ut på og vise familien at du mener alvor med stillingen. Dette gir deg mulighet til å utdype informasjonen i CV-en og skape personlig kontakt med leserne av brevet, for å vise hvorfor du er den perfekte kandidaten til stillingen.

I denne guiden, sammen med vårt gratis følgebreveksempel for helsefagarbeidere, går vi nærmere inn på følgende:

 • Avsnittene og hensikten med et flott følgebrev
 • De største feilene du bør unngå i følgebrevet
 • Hvordan du skriver et følgebrev for en stilling som helsefagarbeider
 • Det beste oppsettet for et følgebrev for en helsefagarbeider (med eksempel)
Statistisk innsikt

Jobbutsiktene for helsefagarbeidere i tiåret som kommer ser lyse ut – veldig lyse. Mange av de ledige stillingene vil være for pleie av eldre pasienter, men det er også et økende behov for helsefagarbeidere som er spesialisert på å hjelpe voksne med nedsatt funksjonsevne.

Beste oppsett for et følgebrev for helsefagarbeidere

Det beste følgebrevoppsettet gjør det enkelt for en familie eller ansettelsesansvarlig å følge tankene dine fra første til siste avsnitt. Siden hver linje i et følgebrev bør inneholde flere grunner til at du er den rette for stillingen, vil det å følge denne velprøvde strukturen øke sjansene dine for å få jobben.

Oppsettet på et følgebrev for helsefagarbeidere bør inneholde følgende elementer:

 • Topptekst
 • Stillingen du søker på
 • Åpning
 • Midtstykke
 • Avslutning (konklusjon og oppfordring til handling)

I selve brevet bør åpningen, midtstykket og avslutningen flyte over i hverandre, slik at det blir en sømløs overgang mellom de ulike elementene. Følgebrevet bør fremheve dine viktigste erfaringer og vise ferdigheter som er relevante for den spesifikke stillingen du søker på.

Sjekk vårt gratis følgebreveksempel rettet mot helsefagarbeidere for mer hjelp til å skrive ditt eget. Dette eksemplet kan også redigeres i vårt brukervennlige følgebrevverktøy.

Tilpassbart følgebrev

Jeg har lang erfaring innen arbeid med psykisk helse blant eldre med og uten utviklingshemning.

Hos min forrige arbeidsgiver ga jeg hjemmepleie til opptil ti pasienter i uken. Jeg tok meg av grunnleggende sykepleie, fulgte med på den mentale tilstanden til pasientene mine og hjalp til med viktige gjøremål i hverdagen. De fleste av pasientene mine var mellom 65 og 80 år gamle, og hadde ulike fysiske og psykiske problemer.

Min erfaring har lært meg å forstå tegnene når en pasient trenger ytterligere medisinsk behandling, annen støtte eller rett og slett bare noen å snakke med. Eldre pasienter kan glemme grunnleggende oppgaver når de er syke eller stresset, så jeg er ekstra var i slike situasjoner.

En stor del av pasientene mine har nedsatt funksjonsevne, og jeg har derfor utviklet de ferdighetene (og styrken) som omsorgen av disse pasientene krever. Jeg har spesialisert meg innen eldreomsorg og psykisk helse generelt, og har hjulpet mange pasienter med å bli friske fra ulike fysiske plager som følge av psykisk ustabilitet. Eldre med demens og Alzheimer utgjør en stor del av pasientene mine.

Jeg stiller svært gjerne til intervju og er også interessert i å følge en av helsefagarbeiderne deres på et pasientbesøk for å forstå hvordan dere tar vare på pasientene deres.

Med vennlig hilsen,

Johanne Øverland Paulsen

Kopiert!

Topptekst

Toppteksten i et følgebrev spiller en viktig rolle for å sikre at den ansettelsesansvarlige eller mottakeren av brevet ditt, har grunnleggende informasjon om hvem du er og hvordan vedkommende kan komme i kontakt med deg. Toppteksten står øverst i brevet ditt, og bør inneholde navnet ditt, kontaktinformasjonen din og andre relevante opplysninger. Pass på at du ikke overlesser toppteksten med for mye unødvendig informasjon, for du vil ikke ta bort dyrebar plass fra alt du har å si i resten av brevet.

Du bør i hvert fall nevne byen eller tettstedet du bor i, men med tanke på personvern kan du eventuelt vente med din fulle adresse til neste runde. Det er heller ikke lenger nødvendig å oppgi arbeidsgiverens adresse, siden de fleste søknadene sendes elektronisk. Slik sparer du viktig plass for selve budskapet ditt.

Ta en titt på det tilpassbare følgebrevet for helsefagarbeidere for flere ideer om hvordan du kan formgi toppteksten i brevet ditt.

Hensikten med toppteksten: Formidle viktig informasjon om hvem du er og hvordan du kan kontaktes, og fange oppmerksomheten visuelt slik at den som skal ansette deg får lyst til å lese videre.

Eksperttips

Toppteksten i et følgebrev er et av de få stedene hvor du kan legge til et snev av personlighet ved hjelp av litt farge eller andre visuelle elementer i et ellers kjedelig dokument. For helsefagarbeidere kan et nøytralt fargevalg være mer passende, men det betyr ikke at følgebrevet ditt bør mangle stil. Sjekk våre gratis følgebrevmaler for diverse design- og layoutalternativer.

Stillingen du søker på

Her er det rom for noen få muligheter: «Søknad på stilling som [tittel] (på [avdeling og/eller organisasjon eller institusjon])». Når du søker på en deltidsstilling skriver du: «Søknad på deltidsstilling på [avdeling og/eller organisasjon/institusjon]». Og når du skriver en åpen søknad: «Åpen søknad» eller «Søknad på stilling på [avdeling og/eller organisasjon/institusjon]».

Eksperttips

Når du søker jobb hos en privat kunde eller familie, kan det være en god ide å adressere pasienten med navn for å skape en mer personlig tilknytning. «Hei, Per» for eksempel. Hvis du av en eller annen grunn ikke vet det nøyaktige navnet på personen som mottar brevet ditt og det ikke er noen pålitelig måte å finne ut av det på, er en mer generell hilsen et godt alternativ. «Hei» eller «Kjære familie» er andre gode alternativer i dette tilfellet.

Åpning

I åpningen i følgebrevet er det viktig å fange leserens oppmerksomhet og oppmuntre vedkommende til å finne ut mer om styrkene dine i de neste avsnittene. Unngå en standard- eller utdatert åpning om mulig. Begynn heller med å si noe om motivasjonen din, hvorfor du ble tiltrukket av stillingen eller noe annet interessant. Sørg for å holde en energisk og positiv tone, slik at leseren kan fornemme engasjementet ditt helt fra den første setningen.

Disse første ordene bør skape en følelse av tillit til dine ferdigheter og evner. Det er du som får ansvaret for pasienten, så velg et betryggende eksempel på din kompetanse og fortrolighet.

Få mer inspirasjon fra åpningen i vårt følgebreveksempel for helsefagarbeidere:

Tilpassbar åpning

Jeg har lang erfaring innen arbeid med psykisk helse blant eldre med og uten utviklingshemning.

Kopiert!

Midtstykke

I midtstykket av følgebrevet skal du utdype dine relevante stillinger og de ferdighetene du har tilegnet deg der. Leseren skal få inntrykk av at du deler din faglige bakgrunn og erfaring, og ikke bare en liste over dine kvalifikasjoner. Selv om det er viktig å få med prestasjoner og resultater, må du også vise din menneskelige side og hvordan du behandler pasientene med respekt og omsorg. Du kan også gå inn på dine aller beste og mest relevante ferdigheter som samsvarer med kravene som nevnes spesifikt i stillingsbeskrivelsen, for å vise hvilke fordeler du har framfor andre søkere.

Du bør sette fokus på de delene av erfaringen din som er relevante for helsefagarbeideryrket. Visse tilstander og sykdommer stiller helt spesielle krav til omsorgen og pleien en pasient trenger, så disse erfaringene bør du helst nevne først i brevet ditt. Fortell om bakgrunnen for det du har oppnådd, og vær så konkret som mulig uten å avsløre konfidensiell pasientinformasjon.

Hensikten med midtstykket: Vise hvorfor du er rett helsefagarbeider til jobben, samtidig som du gir uttrykk for din personlighet og dine mellommenneskelige kvaliteter som gjør det til en fornøyelse å jobbe med deg.

Her er midtstykket fra vårt følgebreveksempel rettet mot helsefagarbeidere:

Tilpassbart midtstykke

Hos min forrige arbeidsgiver ga jeg hjemmepleie til opptil ti pasienter i uken. Jeg tok meg av grunnleggende sykepleie, fulgte med på den mentale tilstanden til pasientene mine og hjalp til med viktige gjøremål i hverdagen. De fleste av pasientene mine var mellom 65 og 80 år gamle, og hadde ulike fysiske og psykiske problemer.

Min erfaring har lært meg å forstå tegnene når en pasient trenger ytterligere medisinsk behandling, annen støtte eller rett og slett bare noen å snakke med. Eldre pasienter kan glemme grunnleggende oppgaver når de er syke eller stresset, så jeg er ekstra var i slike situasjoner.

En stor del av pasientene mine har nedsatt funksjonsevne, og jeg har derfor utviklet de ferdighetene (og styrken) som omsorgen av disse pasientene krever. Jeg har spesialisert meg innen eldreomsorg og psykisk helse generelt, og har hjulpet mange pasienter med å bli friske fra ulike fysiske plager som følge av psykisk ustabilitet. Eldre med demens og Alzheimer utgjør en stor del av pasientene mine.

Kopiert!
Eksperttips

Hvis du har tidligere erfaring fra helsefagarbeideryrket, kan du formulere erfaringene dine på en kort og konsis måte med STAR-metoden. STAR står for «Situation, Task, Action, Result» og på norsk: «situasjon, mål, handling og resultat»). Begynn med en situasjon, beskriv deretter målet du hadde, handlingen(e) du gjorde og det positive resultatet du oppnådde. Pass på å kun sette fokus på de erfaringene som er mest relevante for stillingen du søker på.

Avslutning

Gratulerer med å ha kommet så langt som til avslutningen av følgebrevet ditt! Det harde arbeidet ligger bak deg, og alt du trenger å gjøre nå er å overbevise den som skal ansette deg til å ta kontakt gjennom en oppfordring til handling. I denne setningen uttrykker du din interesse for stillingen og oppmuntrer vedkommende til å kontakte deg for et intervju – uten å virke for pågående.

Avslutt med en høflig og profesjonell hilsen som gjenspeiler tonen du brukte i resten av følgebrevet ditt. «Vennlig hilsen» eller «Hilsen» passer alltid.

Hensikten med avslutningen: Lage en effektiv oppfordring til handling som øker sjansene dine for å få svar, samt avslutte med en vennlig og respektfull hilsen.

Ta gjerne en titt på avslutningen i følgebrevet vårt for helsefagarbeidere:

Tilpassbar avslutning og oppfordring til handling

Jeg stiller svært gjerne til intervju og er også interessert i å følge en av helsefagarbeiderne deres på et pasientbesøk for å forstå hvordan dere tar vare på pasientene deres.

Med vennlig hilsen,

Johanne Øverland Paulsen

Kopiert!

Hvordan skrive følgebrev for en stilling som helsefagarbeider

Det er fullt mulig å få jobb som helsefagarbeider uten stor erfaring, så lenge du har autorisasjon fra Helsedirektoratet. Videre bør du sikre at følgebrevet ditt viser pasienten, familien og/eller arbeidsgiveren at du har alle de nødvendige ferdighetene.

Heldigvis kan mange av de grunnleggende oppgavene læres på jobben. Mange av ansvarsområdene til en helsefagarbeider inkluderer:

 • Grunnleggende medisinsk behandling og pleie av pasienter
 • Bading og påkledning av pasienter
 • Tilberede og servere måltider i henhold til pasientens diett
 • Hjelpe til med lett husarbeid som støvsuging eller oppvask
 • Kjøre pasienter til avtaler og hjelpe dem med å få timeplanen til å gå opp

Hvis du ikke har stor erfaring som helsefagarbeider, er det ekstra viktig å skrive et følgebrev til CV-en fordi det er det beste stedet å forklare hvilke egenskaper du har som gjør deg en god kandidat for stillingen. Tenk på ulike myke (mellommenneskelige) ferdigheter som for eksempel:

 • Tålmodighet
 • Organisering
 • Oppmerksomhet på detaljer
 • Engasjement
 • Vennlig innstilling
 • Fleksibilitet

Følgende «harde (mer konkrete) ferdigheter er også pålagt og/eller nyttige i helsefagarbeideryrket:

 • HLR og førstehjelp
 • Førerkort (uten prikker)
 • Kunnskap om medisinsk terminologi
 • Kunnskap om sunn matlaging
 • Kunnskap om hvordan du utfører grunnleggende medisinske kontroller som blodtrykk eller glukosenivå

Ved å sette fokus på egenskapene du har (i stedet for de du mangler), kan du vise den eller de som skal ansette deg at pasientene vil være trygge i din omsorg.

Det er også viktig at du sjekker om du står riktig registret i Helsepersonellregisteret.

Hvordan unngå grunnleggende feil i et søknadsbrev for helsefagarbeidere

For å sikre at følgebrevet ditt blir lest i sin helhet og at alt det harde arbeidet ditt ikke går til spille, er det viktig å unngå noen grunnleggende feil. Ved å være oppmerksom på disse detaljene kan du legge deg foran mange andre kandidater som ikke har mye erfaring med å skrive søknader. Her er hva du bør se opp for:

 • Standardiserte følgebrev: Et standardisert følgebrev som ikke er tilpasset til den ledige stillingen forteller den som skal ansette deg at du ikke har brydd deg om å legge arbeid i søknaden din. Ved å skreddersy følgebrevet ditt til hver enkelt stillingsannonse og kun inkludere de mest relevante erfaringene og ferdighetene dine, kan du raskt bevise at du er en seriøs kandidat.
 • Stave- og grammatikkfeil: Irriterende skrivefeil kan fort gjøre et følgebrev uleselig og dermed svekke sjansene dine for å komme på intervju. Heldigvis er det enkelt å rette opp disse feilene ved hjelp av automatisk stavekontroll, som den du finner i følgebrevverktøyet vårt.
 • Dårlig oppsett: Oppsettet og designet i følgebrevet ditt trenger ikke å være komplisert, men bør alltid være profesjonelt og tiltrekkende. Sørg for å bruke samme språk og tone som i stillingsannonsen, og bruk gjerne en av våre utførlig testede følgebrevmaler.

Viktig å få med seg

 1. Et følgebrev er et viktig element i søknaden for å formidle informasjon om deg som ikke kan utledes fra CV-en din, så sørg for å bruke tid og oppmerksomhet på å skrive dette dokumentet.
 2. Det beste følgebrevoppsettet inneholder alle de forventede delene, inkludert en topptekst som tydelig viser navnet ditt og kontaktinformasjonen din.
 3. Når du ikke har mye erfaring, bør du fokusere på dine personlige egenskaper og relevante ferdigheter du har opparbeidet deg i andre stillinger.
 4. Ikke la stave- og grammatikkfeil bli din undergang – be en venn om å lese korrektur på følgebrevet ditt og bruk stavekontrollen en siste gang før du sender inn søknaden din.
Opprett et følgebrev på få minutter
Opprett et følgebrev på få minutter
Skill deg ut og bli ansatt raskere med våre jobbvinnende, profesjonelt designede følgebrevmaler.
Opprett et følgebrev
4.8
Rediger følgebrev
Del denne artikkelen

Gratis profesjonelt designede maler

Med over 10 millioner opprettede CV-er og følgebrev, er CVapp.no den ledende nettbaserte karriereskaperen som drar i land jobbintervjuer
4.5 av 5
basert på 706 anmeldelser på Trustpilot
Bruk denne malenStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenNew York cover_letter template
New York
430 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenWien cover_letter template
Wien
120 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSydney cover_letter template
Sydney
160 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLondon cover_letter template
London
280 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenDublin cover_letter template
Dublin
240 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMoscow cover_letter template
Moscow
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMadrid cover_letter template
Madrid
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSantiago cover_letter template
Santiago
140 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSingapore cover_letter template
Singapore
51 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenOslo cover_letter template
Oslo
55 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCape Town cover_letter template
Cape Town
7 700 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenParis cover_letter template
Paris
35 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBerlin cover_letter template
Berlin
92 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenGenève cover_letter template
Genève
3 300 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenVancouver cover_letter template
Vancouver
45 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenTokyo cover_letter template
Tokyo
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMilan cover_letter template
Milan
50 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLisboa cover_letter template
Lisboa
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBarcelona cover_letter template
Barcelona
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
22 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenChicago cover_letter template
Chicago
19 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRio cover_letter template
Rio
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRoma cover_letter template
Roma
5 500 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBoston cover_letter template
Boston
17 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenToronto cover_letter template
Toronto
100 000 brukere valgte denne malen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler