1. eksempler
 2. Lege
Skrevet av Karl KahlerKarl Kahler

Lege følgebreveksempel

Bruk dette følgebrevet for å fullføre søknaden din for en stilling som Lege, og bli ansatt raskere – uten frustrasjon eller usikkerhet. Dette følgebreveksemplet er spesielt designet for Legestillinger i 2024. Dra nytte av eksempelsetningene våre og vårt profesjonelle oppsett, og last ned det perfekte følgebrevet på bare få minutter.
4.2
Gjennomsnittlig rangering
46 har allerede gitt sin stemme
Lege følgebreveksempel
Rediger følgebrev

Hvis du som lege kan skrive flere resepter om dagen, så stol på oss – da klarer du å skrive et en-siders følgebrev. Bare ikke skriv det for hånd! 

Til tross for at legeyrket ofte blir sett på som en del av karrieretoppen pga. de omfattende studiene og opplæringstiden, kan det være en utfordring å skrive et kortfattet følgebrev når du skal søke jobb.

Med hjelp av denne skriveguiden, med eksempler rettet spesielt mot leger, har du alt du trenger for et jobbvinnende følgebrev.

Tilpassbart følgebreveksempel for en lege

Søknad på stilling som fastlege ved Sollia legesenter

Etter å ha jobbet som fastlege i to allmennpraksiser i løpet av de siste tretti årene, har jeg tatt meg av flere generasjoner pasienter og i mange tilfeller blitt et ekstra «familiemedlem». Annonsen for den aktuelle stillingen legger vekt på det tette samholdet mellom de ansatte og pasientene til Sollia legesenter. Av erfaring vet jeg at man ikke kan undervurdere tilliten man trenger i en småbylegepraksis som deres.

Med gjennomsnittlig 25 pasienter om dagen over en så lang periode, har jeg stått overfor flere sjeldne medisinske utfordringer, samtidig som jeg har utforsket innovative behandlingsalternativer for noen av de vanligste sykdomstilfellene. Jeg har forstått det slik at hjertesykdom og hjerneslag er spesielt utbredt hos deres eldre pasienter. I min forrige praksis bidro en blanding av opplæring og proaktive, medisinske tiltak til å redusere hjerteproblemer med 45 % og hjerneslag med 15 %. Det å hjelpe pasientene til å forstå hva de kan gjøre for å holde kroppen og hodet i form, var en medvirkende årsak.

Ved to anledninger har jeg tatt fri fra allmennpraksis for å vikariere ved et lokalt sykehus i et år. Disse erfaringene bidro til å øke min kunnskap og evne til å gi pasientene optimal medisinsk behandling.

Aldersprofilen til mine tidligere pasienter stemmer overens med deres pasientbase: mange unge familier og en høyere andel eldre beboere på sykehjem enn normalt. Jeg har derfor hovedsakelig fokusert på å levere behandling av høy kvalitet til både pediatriske og geriatriske pasienter.

Jeg legger ved noen referanser fra kolleger og tidligere pasienter som bevis på min medisinske kompetanse. Jeg stiller svært gjerne til intervju for å diskutere hva mer jeg kan bety for dere.

Med vennlig hilsen,

June Rose Antonsen

Kopiert!

Oppsett i et følgebrev for en lege

Når du skal søke på en hvilken som helst stilling som lege, bør du velge et oppsett for følgebrevet med fokus på struktur, design og layout. Start med å etablere «skjelettet» (den grunnleggende strukturen), før du legger til detaljer:

 1. Topptekst. Det første du gjør er å føre opp navnet ditt og kontaktdetaljene dine. Husk å få med datoen også.
 2. Overskrift. Her nevner du i fet skrift stillingen du søker på og arbeidsgiveren, og eventuelt hvilken avdeling. For eksempel «Søknad på stilling som fastlege ved Sollia Legesenter».
 3. Åpning. Dette er stedet til å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet ved å presentere deg selv og dele din store interesse for den aktuelle stillingen og arbeidsgiveren.
 4. Midtstykke. Den største delen av følgebrevet kan du se på som selve diagnosen i budskapet ditt. Fremhev dine beste og mest relevante erfaringer, ferdigheter og prestasjoner.
 5. Avslutning. Avslutt med å oppsummere dine kvalifikasjoner og gjenta hvorfor du er interessert i stillingen. Ikke glem å oppfordre arbeidsgiveren til å ta kontakt med deg.
 6. Signatur. Helt til slutt skriver du en respektfull og vennlig hilsen, samt navnet ditt.

Husk at hver del av følgebrevet ditt utgjør en integrert del av en sammenhengende fortelling om din karrierevei og ditt store engasjement for legeyrket og særlig din spesialisering.

For mer detaljert informasjon for hver av delene, kan du lese vår blogg om hvordan skrive et følgebrev.

Etter at du har fått «skjelettet» på plass, er du klar til å vekke arbeidsgiverens interesse med åpningen av følgebrevet ditt.

Åpningen i et følgebrev for en lege

Åpningen i følgebrevet ditt bør være engasjerende og overbevisende, og fengsle den ansettelsesansvarlige fra begynnelsen av. Nevn dine mest relevante styrker og erfaringer, og legg spesiell vekt på dine mellommenneskelige ferdigheter og «hvorfor» du søker.

Alle eksempler

Etter å ha jobbet som fastlege i to allmennpraksiser i løpet av de siste tretti årene, har jeg tatt meg av flere generasjoner pasienter og i mange tilfeller blitt et ekstra «familiemedlem». Annonsen for den aktuelle stillingen legger vekt på det tette samholdet mellom de ansatte og pasientene til Sollia legesenter. Av egen erfaring vet jeg at man ikke kan undervurdere tilliten man trenger i en småbylegepraksis som deres.

Ikke gjøre

Jeg har lang erfaring fra flere legesentre og sett utallig mange pasienter og pårørende. Jeg vet derfor hvordan man skal håndtere vanskelige pasienter og kverulerende familiemedlemmer, og mener bestemt at jeg er rett kandidat til stillingen.

Hvorfor bryr du deg om akkurat denne stillingen? Og hvorfor er nettopp du rett kandidat? Hvis du har en personlig grunn til å søke på den aktuelle stillingen, så fortell om den. For eksempel at du søker deg tilbake til området der du vokste opp, eller trives godt med å opprettholde tette og gode relasjoner med pasientene dine og deres pårørende.

Denne personlige tilnærmingen innebærer mer enn bare å føre opp kvalifikasjonene dine, den understreker dem på en måte som passer perfekt til arbeidsgiverens behov. Du er ikke bare en god kandidat, men en som deler arbeidsgiverens verdier og passer rett inn. Husk at målet med dette avsnittet er å fange leserens oppmerksomhet og skape et positivt førsteinntrykk.

Tilpassbart eksempel på et åpningsavsnitt

Søknad på stilling som fastlege ved Sollia legesenter

Etter å ha jobbet som fastlege i to allmennpraksiser i løpet av de siste tretti årene, har jeg tatt meg av flere generasjoner pasienter og i mange tilfeller blitt et ekstra «familiemedlem». Annonsen for den aktuelle stillingen legger vekt på det tette samholdet mellom de ansatte og pasientene til Sollia legesenter. Av erfaring vet jeg at man ikke kan undervurdere tilliten man trenger i en småbylegepraksis som deres.

Kopiert!

Midtstykket i et følgebrev for leger

Spesielt i et yrke som lege er det viktig at du har relevant erfaring og utdanning. Men for å få stillingen du søker på, må du kunne vise til mer enn bare det:

 • I det første avsnittet av midtstykket utdyper du dine mest relevante ferdigheter og prestasjoner.
 • I de neste ett til to avsnittene viser du hvorfor du passer perfekt inn i teamet/avdelingen.

Første avsnitt i midtstykket: Din egnethet for stillingen (ferdigheter og erfaring)

I midtstykket går du nærmere inn på dine beste ferdigheter og erfaringer som gjør deg til en perfekt match for stillingen og arbeidsgiveren, uansett om du søker på en stilling som bedriftslege eller lege ved et lokalt legesenter, eller som spesialist i et sykehus eller en helseklinikk.

Følgende ferdigheter og evner er noen få eksempler på spesielt relevante egenskaper for en lege (dels avhengig av typen stilling du søker på):

 1. Diagnostiske ferdigheter: Evnen til å analysere symptomer, utføre tester og komme til nøyaktige diagnoser.
 2. Behandlingskompetanse: Kunne foreskrive riktig medisinering, utføre prosedyrer og gi behandlinger i samsvar med pasientenes behov.
 3. Pasientomsorg og kommunikasjonsevner: Empati, medfølelse og omsorg for pasientenes fysiske og mentale velvære, i tillegg til tydelig kommunikasjon med pasientene og deres pårørende, kolleger og annet helsepersonell.
 4. Beslutningstaking og stresstoleranse: Raskt kunne vurdere situasjoner og ta avgjørelser under press, som i stressende situasjoner og emosjonelt krevende scenarier.
 5. Etisk og juridisk kunnskap: Forståelse av medisinsk etikk og lover som regulerer helsevesenet.
 6. Kontinuerlig læring: Det medisinske feltet er i stadig utvikling, og leger må være villige til å oppdatere seg på ny kunnskap og teknologier.
 7. Lederegenskaper og teamarbeid: Evnen til å lede og motivere et team er viktig, men også samarbeide med annete helsepersonell som sykepleiere, spesialister og terapeuter.
Eksperttips

Husk å ta hensyn til automatiserte søknadssystemer (ATS) som filtrerer søknader ved å skanne etter spesifikke nøkkelord. Disse nøkkelordene finner du i stillingsbeskrivelsen, så studer den nøye, og bruk samme språk og tone i søknaden din som er brukt i annonsen.

Neste avsnitt i midtstykket: Hvorfor du passer rett inn hos arbeidsgiveren

Å skreddersy følgebrevet til ikke bare den aktuelle arbeidsgiverens krav og behov, men også arbeidsmiljø og idégrunnlag, er nøkkelen til et effektivt og iøynefallende følgebrev for leger. 

Vis hvordan dine verdier og erfaringer stemmer overens med arbeidsgiverens krav og behov, og at du ikke bare passer i stillingen, men faktisk er en ideell kandidat.

Når du for eksempel søker en stilling som fastlege ved et legesenter, kan du hente informasjon fra både stillingsbeskrivelsen og nettstedet til legesenteret, for eksempel:

 • Drive fastlegepraksis som selvstendig næringsdrivende
 • Legevaktsplikt ved en av kommunes interkommunale legevakter
 • Krav om gyldig legeautorisasjon uten begrensninger, samt politiattest
 • Gode samarbeidsevner, men også selvstendig og ansvarsbevisst
 • Faglig trygg og oppdatert, nytenkende og engasjert
 • Erfaring fra allmennmedisin og akuttmedisin er en fordel
 • Vikariat: Jobbe enkeltvakter og i mer sammenhengende perioder

Kort sagt bør du vise genuin interesse for både stillingen, arbeidsgiveren og legeyrket som sådan.

Tilpassbart eksempel på et midtstykke

Med gjennomsnittlig 25 pasienter om dagen over en så lang periode, har jeg stått overfor flere sjeldne medisinske utfordringer, samtidig som jeg har utforsket innovative behandlingsalternativer for noen av de vanligste sykdomstilfellene. Jeg har forstått det slik at hjertesykdom og hjerneslag er spesielt utbredt hos deres eldre pasienter. I min forrige praksis bidro en blanding av opplæring og proaktive, medisinske tiltak til å redusere hjerteproblemer med 45 % og hjerneslag med 15 %. Det å hjelpe pasientene til å forstå hva de kan gjøre for å holde kroppen og hodet i form, var en medvirkende årsak.

Ved to anledninger har jeg tatt fri fra allmennpraksis for å vikariere ved et lokalt sykehus i et år. Disse erfaringene bidro til å øke min kunnskap og evne til å gi pasientene optimal medisinsk behandling.

Aldersprofilen til mine tidligere pasienter stemmer overens med deres pasientbase: mange unge familier og en høyere andel eldre beboere på sykehjem enn normalt. Jeg har derfor hovedsakelig fokusert på å levere behandling av høy kvalitet til både pediatriske og geriatriske pasienter.

Kopiert!

Avslutning og oppfordring til handling

I det siste avsnittet i følgebrevet ditt bør du avslutte på en hyggelig måte med en oppfordring til handling, for eksempel at du ser frem til å høre fra arbeidsgiveren eller gjerne stiller til et jobbintervju.

Målet er avslutte på en selvsikker og entusiastisk måte som antyder at du forventer å høre fra arbeidsgiveren.

Tilpassbart eksempel på en avslutning og oppfordring til handling

Jeg legger ved noen referanser fra kolleger og tidligere pasienter som bevis på min medisinske kompetanse. Jeg stiller svært gjerne til intervju for å diskutere hva mer jeg kan bety for dere.

Med vennlig hilsen,

June Rose Antonsen

Kopiert!

Avslutt med en vennlig hilsen og navnet ditt. Dette er ikke bare en formalitet, det er slik du etterlater et minneverdig og profesjonelt inntrykk hos mottakeren. Du trenger ikke å ta med en (digital) signatur når du sender inn søknaden din elektronisk, det gjelder kun en papirkopi.

Viktig å få med seg

Vær kort og konsis, hold brevet på én side, og ikke bare nevn de beste og mest relevante egenskapene og ferdighetene dine, men vev dem inn i en overbevisende historie om at du er rett person til jobben.

Brevet skal se like bra ut som det leses, så vær nøye med layout og design. Prøv vårt brukervennlige følgebrevverktøy for å sette sammen et effektivt og iøynefallende følgebrev som taler til din profesjonalitet, arbeidsmoral og sans for detaljer.

Eksperttips

Ikke glem å sjekke at du står riktig registrert i helsepersonellregisteret og forny din spesialistgodkjenning hvert femte år. Ved ansettelse må du også kunne legge frem politiattest.

Opprett et følgebrev på få minutter
Opprett et følgebrev på få minutter
Skill deg ut og bli ansatt raskere med våre jobbvinnende, profesjonelt designede følgebrevmaler.
Opprett et følgebrev
4.2
Rediger følgebrev
Del denne artikkelen

Gratis profesjonelt designede maler

Med over 10 millioner opprettede CV-er og følgebrev, er CVapp.no den ledende nettbaserte karriereskaperen som drar i land jobbintervjuer
4.5 av 5
basert på 701 anmeldelser på Trustpilot
Bruk denne malenStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenNew York cover_letter template
New York
430 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenWien cover_letter template
Wien
110 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSydney cover_letter template
Sydney
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLondon cover_letter template
London
270 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenDublin cover_letter template
Dublin
240 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMoscow cover_letter template
Moscow
60 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMadrid cover_letter template
Madrid
140 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSantiago cover_letter template
Santiago
130 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSingapore cover_letter template
Singapore
51 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenOslo cover_letter template
Oslo
54 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCape Town cover_letter template
Cape Town
7 500 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenParis cover_letter template
Paris
34 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBerlin cover_letter template
Berlin
91 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenGenève cover_letter template
Genève
3 200 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenVancouver cover_letter template
Vancouver
44 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenTokyo cover_letter template
Tokyo
60 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMilan cover_letter template
Milan
50 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLisboa cover_letter template
Lisboa
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBarcelona cover_letter template
Barcelona
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
22 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenChicago cover_letter template
Chicago
19 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRio cover_letter template
Rio
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRoma cover_letter template
Roma
5 400 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBoston cover_letter template
Boston
17 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenToronto cover_letter template
Toronto
100 000 brukere valgte denne malen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler