1. Blog
 2. Forsidebrev
 3. Hvordan skrive et motivasjonsbrev?
Skrevet av Paul DruryPaul Drury

Hvordan skrive et motivasjonsbrev?

18 minutter å lese
Hvordan skrive et motivasjonsbrev?
Illustrering ved:Alina Kugush
Når du er klar for å starte på et nytt kapittel i livet, fins det visse situasjoner der motivasjonen din er like viktig som din tidligere erfaring.

Når du skal søke til et universitet, på et stipend eller et verv i en veldedig organisasjon, vil et motivasjonsbrev med fokus på hvorfor du ønsker deg dit, virke mye bedre enn et standard følgebrev som legger vekt på din (noen ganger mindre relevante) erfaring. Erfaringene dine vil jo stå i CV-mal din, de hører ikke hjemme i motivasjonsbrevet ditt.

Det er viktig å merke seg at et motivasjonsbrev ikke er det samme som et følgebrev.

Et følgebrev brukes til å innlede CV-eksempel din når du søker jobb, og har gjerne fokus på hvorfor du passer i den ledige stillingen - på grunn av dine erfaringer. Men når du skal søke til et universitet, på et stipend eller en plass som praktikant, intern eller trainee, blir "hvorfor" du søker avgjørende.

Så da kommer vi til spørsmålet hvordan du skriver et effektivt motivasjonsbrev. I denne guiden går vi nærmere inn på følgende:

 • Hva er et motivasjonsbrev?
 • Er et motivasjonsbrev det samme som et følgebrev?
 • Hvordan sette opp et motivasjonsbrev?
 • Skrivetips til et motivasjonsbrev
 • Eksempel på et motivasjonsbrev når du skal søke om en studieplass
 • Eksempel på et motivasjonsbrev når du skal søke på et stipend
 • Eksempel på et motivasjonsbrev når du skal søke på en praksisplass

Når du skal søke til et universitet, på et stipend eller praksisplass, vil du alltid ha mange konkurrenter med lignende kvalifikasjoner. Å forklare drivkraften din i et overbevisende og minneverdig motivasjonsbrev, vil sikre at søknaden din kommer øverst på riktig bunke.

Eksperttips

Effekt vs. hensikt i dagens jobbsøking

Når det dreier seg om jobbsøking, anbefales det gjerne å undersøke hvordan effekten av dine tidligere handlinger kan informere en mulig arbeidsgiver om ditt fremtidige potensiale. Hensikt og motivasjon unnlates ofte i et prestasjonsledet og konkurransepreget karrieremarked. "Jeg har gjort det før, og derfor kan jeg gjøre det igjen.» Her er det fokus på effekt, mens "hvorfor" du vil eller kan noe blir glemt. 

Når du vil starte på et nytt kapittel i utdanningen din eller med veldedighetsarbeid, er effekten av dine tidligere handlinger mindre viktig siden fremtiden din oftest vil bestå av helt nye erfaringer. Det som derimot er avgjørende er hvilken motivasjon og hensikt du har for å gjøre noe ut av denne muligheten.

Hva er et motivasjonsbrev?

Et motivasjonsbrev er en personlig pitch på én side og ca. 200-400 ord, som beskriver din bakgrunn, kompetanse og motivasjon for en studieplass ved et universitet eller en høgskole, et stipend, en praksisplass eller et verv i en veldedig organisasjon.

Er et motivasjonsbrev det samme som et følgebrev? Nei, de er forskjellige. Et motivasjonsbrev brukes under spesifikke forhold for å introdusere en CV basert på erfaring, og i motsetning til et følgebrev (som brukes til lønnet arbeid) fokuserer motivasjonsbrevet på drivkraften til søkeren. Motivasjonsbrevet svarer på spørsmålet om hvorfor du vil ha denne muligheten og hvordan du kan passe inn, samarbeide, vokse og bidra.

Utdanningsinstitusjoner og veldedige organisasjoner vil naturligvis aller helst ha de mest engasjerte studentene og frivillige, så det er avgjørende at du gir motivasjonsbrevet ditt et personlig preg for å skape en emosjonell forbindelse med mottakeren.

Eksperttips

Når skriver du et motivasjonsbrev?

Motivasjonsbrev deles vanligvis inn basert på hvilken type organisasjon de sendes til:

 • Motivasjonsbrev når du skal søke til et universitet, høgskole eller lignende
 • Motivasjonsbrev når du skal søke på et stipend eller annen økonomisk støtte
 • Motivasjonsbrev når du skal søke på en praksisplass
 • Motivasjonsbrev når du skal søke på et verv i en veldedig organisasjon eller når det gjelder ulønnet frivillig arbeid

Men hva bør du skrive i et motivasjonsbrev? Hvordan formulerer du hva som driver deg? 

Hvordan sette opp et motivasjonsbrev?

Selv om et motivasjonsbrev tjener et annet formål enn et følgebrev, har begge typer brev et lignende oppsett. Brevet skal inneholde:

 • Topptekst
 • Adressering
 • Åpning
 • Midtstykke
 • Avslutning (med oppfordring til handling)

For å skrive overbevisende, gjelder det å få leseren tidlig på kroken med en åpning som gjør at han/hun ønsker å lese videre, fortsette med et midtstykke som går inn på din motivasjon på en overbevisende og troverdig måte, og avslutte med en trigger som tydeliggjør at du har mye mer på lager. 

Hvis du så oppfordrer til handling ved å be om et intervju, vil det ikke virke overdrevent eller overmodig.

Så hva skriver du i et kort, men effektivt motivasjonsbrev?

Eksperttips

Hvordan lage et motivasjonsbrev med CVapp.no?

Fordi et motivasjonsbrev og et følgebrev praktisk talt har samme oppsett, kan du bruke CVapp.no sitt følgebrevverktøy til begge typer brev.  Verktøyet gjør prosessen enkel og grei ved å:

 • Tilby fiks ferdige brevmaler du kan velge mellom
 • Hjelpe deg med strukturen og oppsettet
 • Komme med forslag til tekst for å forhindre skrivesperre
 • Anvende automatisk stavekontroll for å unngå pinlige skrivefeil

Spar deg verdifull tid og unødvendig stress. Alle rådene vi gir her er tatt i betraktning da vi utviklet vårt effektive nettbaserte brevverktøy!

Lag en liste over motivene dine

Først må du få alle de komplekse følelsene og tankene dine på papir. 

Når du skal argumentere og overbevise, hjelper det å finne ut nøyaktig hva du vil oppnå med ditt neste trekk - før du begynner å ordlegge deg. Noen av begrunnelsene dine passer kanskje ikke helt til målet du har for øye, så en innledende idédugnad vil hjelpe deg med å konkretisere motivasjonen din. 

Skriv ned alt du ønsker å oppnå med og få i utbytte takket være studien, stipendet eller det frivillige vervet. Ingenting er utenfor grensene, så assosier i vei, det er fritt frem. Dette er et stort og nytt kapittel i livet ditt, så hva vil holde deg gående når du står overfor en stram tidsfrist eller et tilsynelatende uoppnåelig finansieringsmål?

Listen over dine personlige motiver er sannsynligvis større enn du tror, og sammen vil mange av dem utgjøre kjernen i motivasjonsbrevet ditt.

Gjør følgebrevet personlig

Finn ut hvem det er du skriver til. Ta en titt på nettsidene eller LinkedIn-siden til universitetet, organisasjonen eller stiftelsen, for å se om du kan finne navnet til den som er ansvarlig. Eller ring dem — det er helt sikkert noen som vil fortelle deg hvem du skal henvende deg til.

Å personliggjøre et motivasjonsbrev, er ikke det samme som et gammeldags, "Til rette vedkommende". Så vær så snill å unngå det. Ingen ønsker å lese en slik åpning. Når du sender motivasjonsbrevet som e-post, fungerer et "Hei" eller "God dag" bra. Hvis du sender en papirkopi nevner du navnet til den ansvarlige i adresseringen.

Videre bør du være oppmerksom på å velge riktig tone og formalitetsnivå (avhengig av skolen, organisasjonen eller stiftelsen du sender brevet til). Hvis du skal søke til et universitet eller en høgskole, bør tonen i motivasjonsbrevet være mer formell. Dette i motsetning til når du skal sende en søknad til en mindre formell veldedig organisasjon, eller når du søker praksisplass i et ungt og fremtidsrettet foretak. Uansett velger du tone ut ifra språkbruken på nettsidene til dem du skal sende søknaden til. Hvis du er i tvil er det bedre å være for formell enn for uformell.

Skrive åpningen til motivasjonsbrevet

Etter at du har skrevet inn kontaktdetaljene dine i toppteksten og adressert brevet til riktig person, er åpningen den første muligheten du har til å fange leserens oppmerksomhet.

Prøv å leve deg inn i utdanningsinstituttet, foretaket, organisasjonen eller stiftelsen. Hvordan vil de at søkerne skal føle seg når de kommer for å studere eller jobbe? Hvilket utspill kan du komme på som får deg til å skille deg ut fra mengden med andre søkere? 

Vis dem hvordan de kan bli en meningsfylt del av reisen din til fremtiden.

I midtstykket skaper du en emosjonell forbindelse med mottakeren

Midtstykket i et motivasjonsbrev har som formål å fremheve hvordan motivasjonen din passer til det du søker på. 

Hvis du søker opptak til et doktorgradsprogram, bør du gå grundig inn på hvorfor du brenner for området du vil spesialisere deg i. Hvis du søker på et ulønnet verv, må du ikke spare på detaljene om hvorfor du engasjerer deg for organisasjonen eller stiftelsen. Hvis du er ute etter et stipend, må du ikke la deg begrense av din akademiske erfaring, men forklare hvordan utdanningen din vil bidra til utviklingen og karrieren din i fremtiden.

Egenskapene til et motivasjonsbrev i fri form gir muligheten til å påvirke leseren på en helt annen måte enn det en CV kan. En CV henvender seg til leserens venstre hjernehalvdel, som styrer logikk og rasjonalitet: "Ja, dette gir mening." Et motivasjonsbrev derimot henvender seg til høyre hjernehalvdel, som knyttes til kreativitet og følelser. "Vet du hva? Jeg forstår deg og føler med deg."

Ordene du velger for midtstykket av motivasjonsbrevet ditt, vil sette rammen for begrunnelsene dine under intervjuet. Vær tro mot deg selv, og de rette mulighetene vil absolutt dukke opp.

Vårt siste tips for midtstykket er at du bør sørge for at motivasjonen din stemmer overens med moralholdningen og målene til skolen eller organisasjonen du søker til. Selv den mest følelsesmessig tiltalende historien mister effekt hvis du ikke oppfattes som "en av oss".

Hvordan avslutte et motivasjonsbrev?

Avslutningen i motivasjonsbrevet ditt bør kulminere i et crescendo av entusiasme snarere enn et unnskyldende "Høres det greit ut eller?".

Motivasjonen din går langt videre enn det du har plass til i midtstykket, så å avslutte brevet med en oppfordring til handling ved å be om et intervju er ikke bare en ren formalitet, det er en forespørsel om muligheten til å argumentere videre hvorfor du er rett kandidat.

Avslutningen i motivasjonsbrevet er din siste sjanse til å selge deg selv, så unngå gjentakelser. Når det er så mye mer enn det er plass til i et brev, vil enhver gjentakelse virke endimensjonalt. Så spar på en siste spennende anekdote til avslutningen, slik at leseren ønsker å vite mer.

Når det er sagt, bør du si at du håper at du blir bedt på intervju - i stedet for at du forventer det. Du kan umulig vite presist hva slags kandidat mottakeren av brevet har i tankene, så uansett hvor imponerende motivasjonen din er, du bør aldri anta at du er den eneste rette kandidaten.

Eksperttips

5 krav til et overbevisende motivasjonsbrev

 1. Du oppfyller de akademiske (og/eller andre) kravene
 2. Du deler verdiene til organisasjonen, instituttet, foretaket eller universitetet
 3. Det er tydelig hvorfor du søker
 4. Søknaden er et naturlig steg i karrieren din
 5. Du oppnår emosjonell forbindelse med mottakeren av brevet

Skrivetips til et motivasjonsbrev

Et motivasjonsbrev er en nøye utformet argumentasjon, og selv om følgebrevmalene våre vil ta hånd om den visuelle rammen, vil innholdet være helt avgjørende. La oss utforske et par skrivetips som kan være nyttige:

 • Bruk din egen tone i motivasjonsbrevet
 • Gjengi verdiene til organisasjonen eller skolen du søker til
 • Fortell om det du har oppnådd når det er viktig med kontekst
 • Skildre et bilde av både fremtiden og fortiden din
 • Korrekturles og rediger motivasjonsbrevet ditt

Hva er motivasjonen din for å søke og hvordan skriver du et perfekt motivasjonsbrev? Det kan hjelpe å tilpasse innholdet etter følgende ideer.

Bruk din egen tone i motivasjonsbrevet

Forestill deg at du sitter foran stipendkomiteen eller lederen for den veldedige organisasjonen, og har tre minutter å bevise deg selv på.

Hva ville du sagt da? Hvilke ord er mest naturlig for deg når du skal beskrive det du brenner mest for? 

Et motivasjonsbrev som snakker direkte til leseren i din egen tone, vil være langt mer effektivt enn et brev skrevet på et pompøs og formelt språk.

Gjengi verdiene til organisasjonen eller skolen du søker til

Søkernes motivasjon er meningsløs for en utdanningsinstitusjon eller veldedig organisasjon, med mindre den stemmer overens med deres verdier. De er ute etter likesinnede studenter eller engasjerte frivillige som vil samarbeide for å oppnå målene sine. 

Vi har alle vært i studiegrupper med en forstyrrende student, eller jobbet i et team der alle stort sett følger sin egen plan - uten å samarbeide. Undersøk verdiene og forretningsidéen til skolen eller organisasjonen du søker til, for å sikre at motivasjonsbrevet ditt treffer de riktige notene.

Fortell om det du har oppnådd når det er viktig med kontekst

Mens CV-en din vil gjøre mesteparten av jobben for å fremheve bragdene dine, er det fortsatt plass i motivasjonsbrevet til å gi litt kontekst til det du har oppnådd.

Du må vise at motivasjonen din bygger videre på erfaringen din, slik at motivasjonsbrevet ditt ikke fremstår som ren ønsketenking. Eksemplene trenger ikke å være direkte relatert til dine fremtidige aktiviteter, men de må være relevante for drivkraften du ønsker å fremheve.

Skildre et bilde av både fremtiden og fortiden din

Som en hvilken som helst annen god historie, bør motivasjonsbrevet ditt sikre at leseren ikke tviler på det du ønsker å oppnå og på hvilken skala. Et kjedelig og uinspirerende motivasjonsbrev vil ikke overtale noen til å gi deg studieplass eller et verv i en veldedig organisasjon. 

Vis hvordan fortiden kan kobles til fremtiden din takket være studieplassen, praksisplassen, stipendet eller vervet du søker til. Alle disse kan fungere som et springbrett til noe større og mer. Uten en skildring av kursen din, mangler det en brikke i puslespillet om hvorfor nettopp du er den rette kandidaten.

Korrekturles motivasjonsbrevet ditt

Selv om argumentene dine kan være svært overbevisende, kan den minste feil i grammatikken eller formateringen sørge for at leseren mister oppmerksomheten for innholdet.

Å ha øye for detaljer er viktig i de aller fleste studiene og veldedige vervene, så ta deg tid til å lese korrektur. Eller enda bedre, få noen som kjenner deg godt til å gå gjennom brevet ditt. Tilbakemeldingene du får om innholdet kan vise seg å være uvurderlige.

Eksperttips

Undersøk hva som er kjernen i motivasjonen din.

Et motivasjonsbrev har et personlig preg og setter fokus på engasjementet til søkeren, noe som de formelle grensene til en CV ikke tillater. Et overbevisende og effektivt motivasjonsbrev fremhever kjernen i motivasjonen din, med fokus på "hvorfor" du søker, og gjør det på en direkte måte rett fra hjertet.

Eksempler på motivasjonsbrev

Som angitt ovenfor er det grovt sett tre forskjellige situasjoner der det er vanlig å skrive et motivasjonsbrev: Når du søker studieplass, stipend eller praksisplass. Det er også vanlig når du søker på et ulønnet verv eller frivillighetsarbeid, men ettersom søkerne da ofte har mer erfaring, ligner motivasjonsbrevet i disse tilfellene mer på et standard følgebrev. Uansett type brev kan du bruke CVapp.no sitt nettbaserte følgebrevverktøy.

Her er tre eksempler på et motivasjonsbrev:

Motivasjonsbrev når du skal søke om studieplass

Hva bør et motivasjonsbrev inneholde når du skal søke om studieplass? Ta hensyn til følgende:

 • Hvordan viser du personligheten din som du vil ta med i undervisningen?
 • Hvorfor vil du ta doktorgraden eller en bestemt utdanning?
 • Hvordan fremhever du det du brenner mest for?

Motivasjonsbrev når du skal søke på et stipend

Når du skal søke på et stipend oppstår det noen få viktige spørsmål: 

 • Hvordan begynner du motivasjonsbrevet?
 • Hvorfor fortjener du et stipend?
 • Hvordan vil utdanningen du søker stipend til påvirke fremtiden din?

Motivasjonsbrev når du skal søke på en praksisplass

Det er oftest stor konkurranse om å dra i land en praksisplass. For å skille deg ut i mengden av søkere, må du ta hensyn til følgende:

 • Hvilke kvaliteter og talenter kommer du til å ta med deg til praksisplassen?
 • Hva ønsker du å lære i praksisplassen?
 • Hvordan kommer kollegene dine til å dra nytte av deg?
Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
CV14 minutter å lese
Arbeidshistorikk
Arbeidshistorikk
CV12 minutter å lese
Hvordan presentere deg selv (med eksempler)
Hvordan presentere deg selv (med eksempler)
Karriere5 minutter å lese
10 drømmejobber – og hvordan du finner din
10 drømmejobber – og hvordan du finner din
Karriere14 minutter å lese
Hvilket land har mest betalt fri?
Hvilket land har mest betalt fri?
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler