1. Blog
 2. CV
 3. Arbeidshistorikk
Skrevet av Rolf BaxRolf Bax

Arbeidshistorikk

14 minutter å lese
Arbeidshistorikk
Lær nøyaktig hvordan du skriver arbeidshistorikken til en CV. Det finnes spesifikke oppsett som rekrutteringsansvarlige foretrekker, her er de!

Slik skriver du arbeidshistorikken til en CV [+ eksempler]

Å skrive arbeidshistorikken til en CV er gjerne en av de viktigste og vanskeligste tingene å gjøre riktig.

Arbeidshistorikken er den delen av en CV der dine tidligere stillingsbeskrivelser og erfaringer gir troverdighet til en søknad eller et intervju. All annen informasjon og andre avsnitt på en CV, fra hobbyer til profilteksten, henviser i en eller annen grad til listen over relevant arbeidserfaring fra de siste ti til femten årene.

Denne guiden viser deg alt du trenger å vite om hvordan du tar med arbeidserfaringen din på en CV, inkludert:

 • Hvorfor arbeidshistorikken din er viktig
 • Hva du bør (og ikke bør) ta med i arbeidshistorikken
 • Det beste oppsettet å følge for å beskrive arbeidshistorikken din
 • Eksempler på arbeidshistorikk på tvers av bransjene
 • Praktiske tips for arbeidshistorikken din

Hvorfor er arbeidshistorikken så viktig på en CV?

Før vi behandler detaljene om hvordan du skriver arbeidshistorikken til en CV, ser vi nærmere på hvorfor den er så viktig. En rekrutteringsansvarlig eller arbeidsgiver ser på en CV er for å svar på kun ett spørsmål:

Kvalifiserer denne personens arbeidserfaring til denne jobben?

Arbeidshistorikken i en CV er grunnlaget som enten kvalifiserer deg eller diskvalifiserer deg til et jobbintervju eller neste trinn i ansettelsesprosessen. Dette avsnittet inneholder de siste ti til femten årene av din relevante yrkeserfaring, for å fortelle arbeidsgiveren at du har den erfaringen du trenger. Arbeidshistorikken gir søknaden troverdighet og bør utfylle alle andre aspekter av søknaden din (de andre avsnittene i CV-en, følgebrevet, portfolioen, og så videre).

Arbeidshistorikken: hva du bør inkludere i CV-en

I de fleste tilfellene bør valget av hvilke jobber du inkluderer i CV-en, være avhengig av arbeidshistorikken din og hvilken type jobb du søker på. Generelt sett anvender du omvendt kronologisk rekkefølge, der du starter med den nyeste stillingen øverst på listen og inkluderer de siste ti til femten årene av yrkeskarrieren din.

Hvis du har hull i karrieren din, ikke stress. Jobbhopping er både vanligere og mer allment akseptert i dag, spesielt blant den yngre arbeidsstyrken. Å inkludere korte jobber og sideprosjekter er bra hvis disse erfaringene direkte forholder seg til jobben du søker på eller om du har ferdigheter som samsvarer med stillingen. Vær forberedt på å svare på spørsmål om karrierevalgene dine, ha et selvsikkert svar ferdig, og vær åpenhjertig om hva slags engasjement du leter etter. Når du har valgt hvilke stillinger du vil oppføre går vi nærmere inn på kulepunktene. Hvert kulepunkt bør inneholde:

 • Resultatfokuserte fakta: De rekrutteringsansvarlige vil være kjent med de mest grunnleggende faktaene. Hvert kulepunkt bør ha fokus på hvordan du spesifikt fylte stillingen på en innoverende måte.
 • Handlingsverb: Sterke, aktive verb fanger oppmerksomheten til leseren. Forhandlet! Ryddet vei! Forvandlet! Dette holder deg også borte fra det svarte hullet med adjektiver.
 • Kvantitativ informasjon: Tall skiller seg ut for en rekrutteringsansvarlig. De er spesifikke og konkrete. Du sikret en økning på 300 % av en kundes leserbase eller administrerte 200 gjenstander for en bestemt auksjon.
 • Trening på stedet: Få med ferdigheter og sertifiseringer oppnådd på jobben. Dette viser initiativ og evner som gjerne blir oversett. Priser og utmerkelser: Hvis du for eksempel ble utnevnt til "årets ansatt" er det bare å skryte. Dette er stedet!

Arbeidshistorikk: Hva du bør unngå

Anta alltid at leseren — i dette tilfellet den rekrutteringsansvarlige — ikke trenger å bli forklart noe. På en CV er det også veldig lite plass til å surre med ord. Frigjør litt plass ved å ikke nevne:

 • Hva organisasjonen gjør: CV-en handler om deg. Din potensielle nye arbeidsgiver trenger ikke å høre om selskapene du har jobbet for.
 • De grunnleggende kravene til en jobbstilling: dette ligger underforstått i stillingsbetegnelsen og vil komme frem i dine resultatfokuserte kulepunkter.
 • Fyllord: Generelt sett kan du spare plass ved å kutte ut ord som "jeg" og "en/et."
 • Alt som ikke er relevant: Hvis du har hatt mindre ansvar i en stilling som ikke har tilknytning til den nye jobben, trenger du ikke å nevne dem. Hvert kulepunkt og hvert ord tar opp dyrebar plass på en CV - få dem til å telle.

Hvilket oppsett er mest effektiv for en arbeidshistorikk?

Kort sagt inneholder en layout for arbeidshistorikk vanligvis følgende elementer:

 • Jobbtittel, firmanavn, ansettelsessted
 • Måned og år du startet og forlot stillingen
 • Mellom tre og seks kjernepunkter som kort beskriver det du har oppnådd i et firma

Arbeidshistorikken bør også omfatte:

 • Klare og kortfattede kulepunkter som viser de positive resultatene av arbeidet ditt
 • Kraftfulle verb
 • Klare tall og fakta
 • Personlig vekst mellom stillinger
 • Spesifikke nøkkelord hentet fra stillingsbeskrivelsen

Eksempler på arbeidshistorikk

Her finner du noen eksempler på arbeidshistorikk, for å tydeliggjøre forskjellene mellom et første utkast og den endelige versjonen.

Eksempel #1: Arbeidshistorikk til en lærer. La oss si at du søker på en stilling som naturfaglærer på en populær ungdomsskole. Stillingsbeskrivelsen legger stor vekt på engasjement også utenfor klasserommet. De spesifiserer at de leter etter lærere som ønsker å utvikle seg stadig videre profesjonelt sett, så lenge de er ansatt der.

Første utkast:

 • Jeg underviste i samfunnsfag i 8.klasse
 • Jeg var i tillegg kontaktlærer
 • Jeg deltok på en konferanse om sosial-emosjonell læring

Endelig versjon:

 • Utviklet og gjennomførte en elevorientert læreplan for samfunnsfagene
 • Hadde det sosialpedagogiske ansvaret for 20 enkeltelever, for å følge opp deres personlige vekst, styrker og utfordringer
 • Invitert til å gi en presentasjon om utviklingen av moderne sosial-emosjonell læring utenfor klasserommet, på en årlig konferanse for lærere

Eksempel #2: Arbeidshistorikk til en markedskommunikasjonssjef. En markedskommunikasjonssjef har et veldig bredt ansvarsområde. En rekrutteringsansvarlig vil forstå hva du gjorde — ingen grunn til å beskrive ansvarene dine fra bunnen av — så før heller opp resultatbaserte, spesifikke punkter.

Første utkast:

 • Jeg ledet et team bestående av frilans tekstforfattere ved et større kommunikasjonsbyrå og sørget for at de fikk utført arbeidet sitt i tide
 • Jeg snakket med kunder og fant ut hva som ville være best for deres merke
 • Før alt ble publisert, korrekturleste jeg det hele

Endelig versjon:

 • Ledet et team bestående av 25 frilans tekstforfattere og effektiviserte informasjonskanalene, fra idé til publisering
 • Rådet kunder om både kortsiktige og langsiktige strategier for markedskommunikasjon
 • Redigerte og finpusset tekst for å sikre innholdsmessig konsistens på tvers av flere informasjonskanaler

Eksempel #3: Arbeidshistorikk til en bartender. Serveringsbransjen har et høyt tempo. Alt som kan bidra til å forkorte tiden en arbeidsgiver må bruke på rekruttering, gjør det mer sannsynlig for deg å få jobben. Pass på å få med deg nøkkelordene i stillingsannonsen, for eksempel "dyktig og erfaren cocktail-bartender" eller "gourmetrestaurant". Du kan selvfølgelig bli lært opp på jobben, men restauranter har ikke mye tid til å lære deg basisferdigheter. Vær trygg og tydelig på bakgrunnen din.

Første utkast:

 • Jeg jobbet som servitør hos en travel restaurant i byen
 • På kveldene og i helgene jobbet jeg som bartender
 • Jeg har lært opp flere servitører

Endelig versjon:

 • Serverte lunsj og middag i fire år i en bedre gourmetrestaurant sentralt i byen
 • Hadde ansvaret som hovedbartender i de travleste timene på kveldene og i helgene, spesialisert i kreative cocktails og drinker
 • Administrerte og effektiviserte treningsmetodene for nye verter og servitører

Eksempel #4: Arbeidshistorikk til en personlig assistent. Personlighet er svært viktig når det dreier seg om administreringen av det travle programmet og livet til en direktør. Tonen i CV-en din bør derfor være både balansert og trygg på hva som forventes av en personlig assistent. Forsøk alltid å ligge et skritt foran det sjefen din trenger, selv før du har begynt i jobben.

Første utkast:

 • Jeg lagde reiseplaner på vegne av ledelsen
 • Jeg satte opp budsjetter for kontoret og administrerte utgiftene
 • Jeg lærte opp andre assistenter og hjalp til med ansettelser

Endelig versjon:

 • Organiserte komplekse innenlandske og internasjonale reiser for fem ledere
 • Reduserte administrasjonskostnadene med 35 % og effektiviserte administrasjonen av alle utgiftene til kontoret
 • Ansatte, lærte opp og veiledet et team på fem assistenter og et sesongmessig selgerteam

Eksempel #5: Arbeidshistorikk til en salgsrepresentant. Beviselige fakta og tall hører til dine beste ressurser som salgsrepresentant. Ble din personlige vekst eller salgsresultatene til teamet målt i din siste stilling? Da bør du ta med disse tallene i arbeidshistorikken din. Videre forklarer du metodene du brukte for å få til nevnte resultater.

Første utkast:

 • Sikret vekst i salgsinntektene for hver måned
 • Jeg skaffet flere nye kunder
 • Jeg endret måten selgerne snakker om produktene på

Endelig versjon:

 • Sikret eksponentiell vekst av de månedlige salgsinntektene, overgikk 150 % vekst for avdelingen etter kun 6 måneder
 • Bearbeidet og skaffet 10 nye nøkkelkunder ved å finne og undersøke nye nisjer i bransjen
 • Fornyet språkbruken til salgs- og markedsføringsavdelingen for en mer effektiv og personlig kundebehandling

Praktiske tips for oppføring av arbeidshistorikken på en CV

Grammatikk

Bør du skrive hele setninger? Bruke uttrykk? Erklæringer? Her er noen praktiske grammatikkregler når du bruker kulepunkter for arbeidshistorikken din.

 • Skriv hele setninger, begynn helst med et sterkt handlingsverb. Ingen grunn til å skrive "jeg" i begynnelsen av setningen  — det er underforstått.
 • Tempus: Hvis du fremdeles er i en stilling når du beskriver arbeidsoppgavene, bruk presens. For tidligere stillinger eller gjennomførte prosjekter, velg fortidsform.
 • Ikke vær redd for å bruke synonymer — spesielt for verb som "lede, administrere og lære opp" — men hold deg til ord du ville brukt selv. Ingen grunn til prosaisk ordbruk.

Skreddersy arbeidshistorikken for hver eneste søknad

I stedet for å søke på hver jobb du finner på nettet med en og samme CV, ta deg tid til å tilpasse CV-en for hver søknad. Foruten det faktum at 36 % av rekrutteringsansvarlige umiddelbart velger bort CV-er som ikke virker personlig tilpasset for en bestemt stilling, vil en skreddersydd CV og søknad:

 • Vise den rekrutteringsansvarlige at du tok deg god tid til søknaden, og at jobben du søker på ikke bare er én av 50 tilfeldige, forskjellige annonser du reagerer på.
 • Hjelpe deg forbi det automatiserte datasystemet (ATS) som større selskaper gjerne bruker for å filtrere og vurdere søknader med.
 • Finjustere forskjellige erfaringer for å legge vekt på din mest relevante erfaring for en bestemt jobb. For eksempel hvis du hadde en jobb med flere forskjellige ansvarsområder og oppgaver, da gir denne metoden deg muligheten til å fokusere på de erfaringene som er mest relevante for stillingen du søker på.

Det kan virke overdrevent å utføre hele denne prosessen hver gang du søker på en jobb. Men, jo mer tid du bruker på å skreddersy en CV, jo mindre søknader du trenger å sende ut.

Arbeidshistorikken på en CV — Oppsummering

For å oppsummere:

 • Fokuser på resultatene og ferdighetene som yrkeserfaringen din har gitt deg
 • Nevn kun de erfaringene som er relevante for jobben du søker på
 • Skill deg ut ved å bruke sterke handlingsverb
 • Vær spesifikk: Bruk fakta og tall
 • Bruk fortidsform når jobben er avsluttet eller prosjektet gjennomført, og presens hvis du fortsatt gjør jobben
 • Ikke bruk unødvendige fyllord eller adjektiver
 • Juster innholdet i kulepunktene slik at de stemmer overens med stillingsbeskrivelsen

Takket være arbeidshistorikken din vet arbeidsgiveren på maks 10 sekunder om du er kvalifisert for jobben eller ikke. Yrkeserfaringen du fører opp bør høres ut som beskrivelsen i stillingsannonsen. Hvis den ikke gjør det, eller du ikke følger disse rådene, må du være forberedt på å bruke litt kreativitet for å bli lagt merke til.

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
Forsidebrev17 minutter å lese
Hvordan avslutte et følgebrev (med eksempler)
Hvordan avslutte et følgebrev (med eksempler)
Jobbintervju14 minutter å lese
Hvordan skrive et takkebrev for et jobbtilbud (med eksempler)
Hvordan skrive et takkebrev for et jobbtilbud (med eksempler)
Karriere12 minutter å lese
Fakta og tips om Norges best betalte yrker
Fakta og tips om Norges best betalte yrker
Jobbintervju6 minutter å lese
Aktiv lytting og hvordan du bruker det i karrieren
Aktiv lytting og hvordan du bruker det i karrieren
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler