1. eksempler
 2. Bioingeniør
Skrevet av Anna MuckermanAnna Muckerman

Bioingeniør følgebreveksempel

Bruk dette følgebrevet for å fullføre søknaden din for en stilling som Bioingeniør, og bli ansatt raskere – uten frustrasjon eller usikkerhet. Dette følgebreveksemplet er spesielt designet for Bioingeniørstillinger i 2024. Dra nytte av eksempelsetningene våre og vårt profesjonelle oppsett, og last ned det perfekte følgebrevet på bare få minutter.
4.6
Gjennomsnittlig rangering
53 har allerede gitt sin stemme
Bioingeniør følgebreveksempel
Rediger følgebrev

Bioingeniører er fagfolkene bak kulissene som resten av helsevesenet er avhengig av. Uten de nøyaktige og effektive medisinske testene som utføres av bioingeniørene, ville ikke legene kunne diagnostisere pasientene, og folk ville ikke få den behandlingen de trenger.

Som bioingeniør må du være årvåken, fokusert og ha svært god kunnskap om laboratoriets prosesser og prosedyrer. Du bør også ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner siden du må samle inn prøver, overlevere dem til kolleger og formidle resultatene til annet helsepersonell. Et effektivt følgebrev er det beste stedet å vise de nødvendige ferdighetene dine, samt din positive personlighet som gjør deg til en fornøyelse å jobbe med.

Denne guiden, sammen med vårt gratis følgebreveksempel, er rettet spesielt mot bioingeniører, og vil hjelpe deg med å perfeksjonere følgende aspekter ved å skrive et følgebrev:

 • Hvordan du velger det beste oppsettet og hva du bør ta med i følgebrevet
 • Tips om hvordan du skriver et jobbvinnende følgebrev
 • Vanlige feil i følgebrev og hvordan du unngår dem

For mer inspirasjon kan du alltids ta en titt på vårt store utvalg av følgebreveksempler!

Beste oppsett for et følgebrev for bioingeniører

Før du begynner å skrive følgebrevet ditt, er det en god idé å sette seg inn i de grunnleggende komponentene som gjør dokumentet interessant og lettlest. Det beste oppsettet for et følgebrev er heldigvis ganske enkelt, og i denne guiden skal vi gå nærmere inn på detaljene av hvordan du skriver et jobbvinnende følgebrev skreddersydd for en stilling som bioingeniør.

Oppsettet i følgebrevet ditt bør inneholde følgende elementer:

 • Topptekst
 • Overskrift: Stillingen du søker på
 • Åpning
 • Midtstykke
 • Avslutning: Konklusjon og oppfordring til handling

Hver av disse delene har en tydelig og viktig funksjon i følgebrevet. Du kan finne mer informasjon om hvordan du utnytter det fulle potensialet i vår omfattende guide om følgebrev.

Vi har også laget et gratis, skreddersydd følgebreveksempel for en stilling som bioingeniør, som viser deg nøyaktig hvordan du kan utforme ditt eget følgebrev. Eksempelet kan enkelt redigeres og tilpasses i vårt brukervennlige følgebrevverktøy.

Tilpassbart søknadsbrev

De siste sju årene har jeg jobbet som bioingeniør i laboratorier som driver med testing og sertifisering av kjemikalier og legemidler. Den ledige stillingen i NovaTest passer utmerket til min kliniske erfaring og min interesse for regelverksutvikling.

Jeg har en bachelorgrad som bioingeniør fra OsloMet og jobber etter de yrkesetiske retningslinjene til YER (det yrkesetiske rådet til BFI). Jeg deltar jevnlig på store, internasjonale konferanser for bioingeniører, og representerte min forrige arbeidsgiver MedTech på PharmaCert-symposiet, der jeg snakket om overholdelse av de yrkesetiske retningslinjene i testlaboratorier.

Min evne til å forstå komplekse prosedyrer og forbedre kritiske prosesser har gjort det mulig for meg å redesigne og forenkle over 100 laboratorieprosedyrer til et enhetlig dokument, som jeg deretter har oppdatert hvert kvartal sammen med et lite klinisk team. Prosessene for batch-testing og råvarehåndtering ble revidert grundig for tre år siden, og laboratoriet har blitt til et læringsmiljø for bioingeniører fra inn- og utland.

Min erfaring omfatter blant annet:

 • Innsamling og håndtering av prøver i tråd med kliniske prosedyrer
 • Dokumentere testresultater og sikre 100 % nøyaktighet i EMR-systemene
 • Innkjøp, drift og vedlikehold av mer enn 150 typer laboratorieutstyr
 • Utarbeidelse av nye driftsprosedyrer og opplæring av nye medarbeidere

Jeg er kjent som en svært ryddig, nøyaktig og systematisk bioingeniør med god arbeidsmoral, som er opptatt av etikk, samt hygiene og sikkerhet på laboratoriet.

Arbeidet dere gjør i NovaTest har innvirkning på mange av de medisinske fagområdene som jeg brenner for, og jeg ville være glad for å få muligheten til å diskutere både min personlige og faglige motivasjon i et jobbintervju.

Med vennlig hilsen

Randi Margunn Andersen

Kopiert!

Topptekst

Toppteksten i et følgebrev har en svært viktig funksjon når det gjelder å identifisere dokumentet, og sørger for at personalsjefen kan finne kontaktinformasjonen din hvis vedkommende ønsker å avtale et intervju. Sørg for å begrense toppteksten til nødvendig informasjon, slik at du sparer verdifull plass til resten av det overbevisende følgebrevet ditt.

Hensikten med toppteksten: Sørge for at personalsjefen vet at det er du som har skrevet følgebrevet og hvordan du kan kontaktes, samtidig som designet fanger oppmerksomheten og gjør at søknaden din skiller seg ut i mengden.

Eksperttips

Toppteksten er sannsynligvis det eneste stedet i følgebrevet der du kan legge til litt farge eller et annet designelement. Siden bioingeniører jobber i helsevesenet, bør du sørge for å skape et profesjonelt bildet som formidler en seriøs holdning til jobben. Det betyr imidlertid ikke at farger bør utelukkes helt. Selv en dempet fargepalett kan bidra til å skape en tiltalende presentasjon.

Overskrift: Stillingen du søker på

Dette er det korteste av alle avsnittene i følgebrevet ditt, men likevel av stor betydning. Her nevner du stillingen du søker på og eventuelt hvilken filial eller hvilken avdeling av selskapet eller organisasjonen.

Oftest skriver du bare «Søknad på (deltids)stilling som [tittel] (i [firmanavn])». Når du sender inn en åpen søknad, skriver du: «Åpen søknad» eller «Søknad på stilling i [firma/organisasjon]». Og når du søker praksis- eller studieplass: «Søknad på praksis/studieplass i [firma/organisasjon]».

Åpning

Følgebrevet gir ikke ønsket resultat hvis du ikke får personalsjefen til å lese det helt! Derfor er de første 1-2 setningene (kjent som åpningen) noen av de viktigste linjene i hele følgebrevet ditt. Du bør formidle din interesse for stillingen og entusiasme for arbeidet som bioingeniør, samtidig som du holder en profesjonell tone. Du kan for eksempel begynne med en personlig uttalelse, en forklaring på motivasjonen din, en kort anekdote eller interessante fakta eller relevant statistikk.

Hensikten med åpningen: Vekke personalsjefens interesse og oppmuntre vedkommende til å fortsette å lese ved hjelp av en interessant anekdote, konkrete fakta eller imponerende statistikk.

Tilpassbar åpning

De siste sju årene har jeg jobbet som bioingeniør i laboratorier som driver med testing og sertifisering av kjemikalier og legemidler. Den ledige stillingen i NovaTest passer utmerket til min kliniske erfaring og min interesse for regelverksutvikling.

Kopiert!

Midtstykke

Midtstykket i et følgebrev er stedet der du endelig kan utdype all din relevante erfaring, kunnskap og kompetanse. Sørg for å velge eksempler på situasjoner som du sannsynligvis vil møte i den nye stillingen du ønsker deg. STAR-metoden kan hjelpe deg med å skape konkrete anekdoter. STAR står for «Situation, Task, Action, Result» og på norsk: «situasjon, mål, handling og resultat»). Begynn med en situasjon, beskriv deretter målet du hadde, handlingen(e) du gjorde og det positive resultatet du oppnådde. Begrens hver anekdote til noen få setninger, slik at du får en god flyt i følgebrevet.

Hensikten med midtstykket: Gi detaljer fra arbeidserfaringen din for å overbevise personalsjefen om at du har de rette ferdighetene og den riktige holdningen for den ledige stillingen, og bruk STAR-metoden til å fortelle korte anekdoter på en effektiv måte.

Når du beskriver dine tidligere prestasjoner, bør du komme med konkrete fakta og tall for å gi et tydelig bilde av det du har oppnådd. Tenk på størrelsen på laboratoriet, antall pasienter som ble undersøkt i løpet av en dag, eller antall prøver som ble samlet inn i en gjennomsnittsuke.

Tilpassbart midtstykke

Jeg har en bachelorgrad som bioingeniør fra OsloMet og jobber etter de yrkesetiske retningslinjene til YER (det yrkesetiske rådet til BFI). Jeg deltar jevnlig på store, internasjonale konferanser for bioingeniører, og representerte min forrige arbeidsgiver MedTech på PharmaCert-symposiet, der jeg snakket om overholdelse av de yrkesetiske retningslinjene i testlaboratorier.

Min evne til å forstå komplekse prosedyrer og forbedre kritiske prosesser har gjort det mulig for meg å redesigne og forenkle over 100 laboratorieprosedyrer til et enhetlig dokument, som jeg deretter har oppdatert hvert kvartal sammen med et lite klinisk team. Prosessene for batch-testing og råvarehåndtering ble revidert grundig for tre år siden, og laboratoriet har blitt til et læringsmiljø for bioingeniører fra inn- og utland.

Min erfaring omfatter blant annet:

 • Innsamling og håndtering av prøver i tråd med kliniske prosedyrer
 • Dokumentere testresultater og sikre 100 % nøyaktighet i EMR-systemene
 • Innkjøp, drift og vedlikehold av mer enn 150 typer laboratorieutstyr
 • Utarbeidelse av nye driftsprosedyrer og opplæring av nye medarbeidere

Jeg er kjent som en svært ryddig, nøyaktig og systematisk bioingeniør med god arbeidsmoral, som er opptatt av etikk, samt hygiene og sikkerhet på laboratoriet.

Kopiert!

Avslutning: Konklusjon og signatur

Pust lettet ut – du har lagt det harde arbeidet bak deg! For å avslutte følgebrevet trenger du bare å legge inn en oppfordring til handling. Denne setningen uttrykker på en profesjonell måte at du er interessert i stillingen, og inviterer arbeidsgiveren til å ta kontakt med deg uten at det høres påtrengende ut eller som om du har krav på et jobbintervju. Avslutt deretter med en høflig signatur som «Med vennlig hilsen» eller «Hilsen».

Hensikten med avslutningen: Lage en effektiv oppfordring til handling samtidig som du bevarer en respektfull tone og avslutter med en høflig signatur.

Tilpassbar avslutning

Arbeidet dere gjør i NovaTest har innvirkning på mange av de medisinske fagområdene som jeg brenner for, og jeg ville være glad for å få muligheten til å diskutere både min personlige og faglige motivasjon i et jobbintervju.

Med vennlig hilsen

Randi Margunn Andersen

Kopiert!

Skrivetips: Bruk følgebrevet til å fortelle din faglige historie

Som bioingeniør handler jobben din om å sørge for at de samme prosessene gjentas på riktig måte for å sikre nøyaktige resultater. Det finnes noen generelle retningslinjer for følgebrevskriving, men de er ikke like nøye som de du må forholde deg til i et laboratorium. Selv om det kan være fristende å presse inn alt mulig om yrkeserfaringen din for å imponere arbeidsgiveren, kan du ved å bruke litt tid på å skrive kreativt og med engasjement, skape et følgebrev som raskt overgår de andre kandidatenes.

CV-en er et godt sted for å føre opp de harde faktaene om arbeidserfaringen din, noe som gir deg mer fleksibilitet når du skal skrive et følgebrev. En av de beste måtene å skrive et følgebrev på, er å fortelle om din faglige reise. Forklar arbeidsgiveren hvor og når du ble interessert i laboratoriearbeid. Hva er det du liker ved jobben din? Hva er dine sterke sider? Enten det dreier seg om pasientbehandling eller den mer tekniske siden av helsevesenet, må du sørge for at følgebrevet ditt formidler entusiasme for jobben du gjør.

Eksperttips

Historiefortelling er en av de mest effektive psykologiske skriveteknikkene du kan bruke i et følgebrev. En godt skrevet historie gjør folk mer empatiske og generøse – og det er akkurat den responsen du ønsker å fremkalle hos personalsjefen.

Vanlige feil i følgebrev (og hvordan du unngår dem)

Ved å unngå noen vanlige feil når du skriver følgebrevet ditt, kan du raskt overgå mange andre kandidater og vise deg verdig intervjuet. Dette er hva du bør se etter:

 • Stave- og grammatikkfeil: Det kan høres opplagt ut, men skrivefeil og dårlig setningsstruktur er noen av de største feilene som kan føre til at personalsjefen velger å legge søknaden din på avslagsbunken. Be en venn om å lese korrektur på søknaden din, eller bruk en automatisk stavekontroll som den du finner i vårt følgebrevverktøy før du sender inn søknaden.
 • Uspesifikke søknadsbrev: Selv om de fleste arbeidsoppgavene dine vil være konsistente fra laboratorium til laboratorium, betyr ikke det at du bør sende inn det samme følgebrevet til hver eneste stilling. Bruk noen minutter på å skreddersy brevet til den aktuelle arbeidsgiverens behov for å øke sjansene dine til å gi et godt førsteinntrykk.
 • Dårlig oppsett og layout: Mens oppsettet på følgebrevet ditt ikke trenger å være fancy, bør det likevel være tiltalende og finpusset. Sørg for å bruke samme skrifttyper og -størrelser sammen med en profesjonell topptekst og overskrift. Vårt utvalg av følgebrevmaler kan gjøre oppsettet og layouten til en lek.
Eksperttips

Hvor langt bør et følgebrev være?

En av de mest synlige feilene søkere gjør, er å skrive et følgebrev som enten er for kort eller, enda vanligere, altfor langt. Som hovedregel bør et effektivt følgebrev være på mellom 200 og 400 ord. Følgebrevet bør aldri overgå én side og må ha en god balanse mellom tomrom og tekst for å maksimere lesbarheten.

Viktig å få med seg

 1. Et flott følgebrev kan bidra til at søknaden din skiller seg ut blant andre bioingeniører med tilsvarende ferdigheter og erfaring. Ta deg tid til å utforme brevet ditt med omhu.
 2. Ved å lage en tiltalende og profesjonell topptekst kan du vise personalsjefen at du mener alvor med stillingen.
 3. Fang personalsjefens oppmerksomhet ved å dele din faglige historie, samtidig som du formidler ditt engasjement og din entusiasme for stillingen.
 4. Hold følgebrevet kort og konsist (maks én side) for ikke å miste leserens interesse.
Opprett et følgebrev på få minutter
Opprett et følgebrev på få minutter
Skill deg ut og bli ansatt raskere med våre jobbvinnende, profesjonelt designede følgebrevmaler.
Opprett et følgebrev
4.6
Rediger følgebrev
Del denne artikkelen

Gratis profesjonelt designede maler

Med over 10 millioner opprettede CV-er og følgebrev, er CVapp.no den ledende nettbaserte karriereskaperen som drar i land jobbintervjuer
4.5 av 5
basert på 706 anmeldelser på Trustpilot
Bruk denne malenStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenNew York cover_letter template
New York
430 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenWien cover_letter template
Wien
120 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSydney cover_letter template
Sydney
160 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLondon cover_letter template
London
280 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenDublin cover_letter template
Dublin
240 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMoscow cover_letter template
Moscow
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMadrid cover_letter template
Madrid
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSantiago cover_letter template
Santiago
140 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSingapore cover_letter template
Singapore
51 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenOslo cover_letter template
Oslo
55 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCape Town cover_letter template
Cape Town
7 700 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenParis cover_letter template
Paris
35 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBerlin cover_letter template
Berlin
92 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenGenève cover_letter template
Genève
3 300 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenVancouver cover_letter template
Vancouver
45 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenTokyo cover_letter template
Tokyo
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMilan cover_letter template
Milan
50 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLisboa cover_letter template
Lisboa
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBarcelona cover_letter template
Barcelona
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
22 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenChicago cover_letter template
Chicago
19 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRio cover_letter template
Rio
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRoma cover_letter template
Roma
5 500 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBoston cover_letter template
Boston
17 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenToronto cover_letter template
Toronto
100 000 brukere valgte denne malen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler