1. Blog
 2. Karriere
 3. 8 av de best betalte håndverksyrkene i Norge
Skrevet av Charlotte GraingerCharlotte Grainger

8 av de best betalte håndverksyrkene i Norge

15 minutter å lese
8 av de best betalte håndverksyrkene i Norge
Penger er ikke alt. Men når det kommer til å velge yrke, er lønnen en viktig faktor. Det har vi sjekket for deg. I dette blogginnlegget ser vi på noen av de best betalte håndverksyrkene og hvorfor du bør satse på dem.

Det lønner seg å satse på et håndverksyrke – på mer enn én måte!

Penger får verden til å gå rundt. Så før du velger å satse på en bestemt karriere, trenger du å vite hvor mye du vil få betalt. En jobb som håndverker kan være veien å gå. Ja, du kan faktisk tjene mye i disse praktiske yrkene.

Et yrke som håndverker gir deg mulighet til å bygge på erfaringen din ved å takle ulike utfordringer over tid. Mestring krever tid og innsats, men verdien din øker i takt med arbeidserfaringen din. Det er ofte slik at håndverkere blir nisjespesialister innen et spesielt felt, og de kan velge å fokusere på arbeidet de liker best.

Det er viktig at du informerer deg godt før du begynner på en utdanning. Et godt sted å begynne er å sette seg inn i hvilke yrker man tjener mest penger på. På den måten kan du avgjøre om en bestemt yrkesvei er verdt tiden og innsatsen din, før du setter i gang. 

Her i cvapp.no har vi all informasjonen du trenger. Vi tilbyr et stort utvalg av yrkesspesifikke guider om CV-skriving, profesjonelt designete og utførlig testede maler, og et brukervennlig nettbasert CV-verktøy. Det har aldri vært enklere å søke jobb. Er du klar til å sette fart på karrieren? I dette blogginnlegget tar vi for oss følgende emner:

 • Hvilke håndverksyrker som er best betalt i Norge
 • Den statistiske kjønnsforskjellen innen håndverksyrker
 • Hvilke ferdigheter du trenger for hvert av håndverksyrkene på listen
 • Om det er enkelt å få jobb som håndverker i Norge

Liste over de best betalte håndverksyrkene

Er du usikker på hvilket håndverksyrke du skal velge? Ikke stress. Hvis du tenker på å bli håndverker, finnes det mange muligheter. Men hvilket yrke fyller bankkontoen din mest? Å finne ut hvilke håndverksyrker som er best betalt, kan hjelpe deg med å ta den store avgjørelsen.

Statistisk innsikt

Kjønnsforskjellen innen håndverksyrker

Det er en tydelig kjønnsforskjell i tradisjonelle håndverksyrker i Norge. Hele 90 % av håndverkerne er menn, mens kun 10 % av kvinnene velger å arbeide innenfor den tradisjonelle håndverkssektoren. 

I tillegg oppnår kvinner ofte lavere lønn enn menn når de begynner i håndverksyrker. Ifølge SSB tjente kvinner i håndverksyrker i 2023 kun 88 % av lønnen til sine mannlige kolleger.

Hvis du her lyst å lese mer om lønnsforskjellen mellom kvinner og menn kan du ta utgangspunkt i artikkelen Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares.

Håndverk er en produksjonsform som i stor grad baserer seg på manuelt arbeid og individuell innsikt, og det krever opplæring og langvarig trening. Tradisjonelt brukte håndverkere enkle verktøy, men de har etter hvert også tatt i bruk maskiner og annen teknologi.

Har du lyst til å prøve deg på en karriere som håndverker? La oss ta en kjapp titt på SSBs liste over de best betalte håndverksyrkene i 2023, ferdighetene du trenger og medianlønnene. Hvorfor vi har valgt å se på medianlønnen og ikke på gjennomsnittslønnen, kan du lese i artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge? Selvfølgelig vil lønnen din avhenge av erfaringen, utdanningen, og kvalifikasjonene du har.

1. Skytebaser og sprengingsarbeidere

Skytebaser og sprengingsarbeidere jobber med bergsprenging, fjellsikring, bergverksdrift, vei- og tunnelarbeid, samt opparbeiding av (hus)tomter og lignende.

I arbeidet benyttes det ulike typer elektronisk og manuelt måleutstyr for oppmåling og høydesetting. Du er med på å lage bore- og sprengingsplaner, samt fjellrensking og fjellsikring. Det er viktig at du har høy kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Sikkerhetskompetanse
 • Teknisk kunnskap
 • Nøyaktighet og presisjon
 • Problemløsningsevne
 • Kommunikasjon og samarbeid

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 65 780 for skytebaser og sprengingsarbeidere i Norge i 2023. 

2. Mekanikere innen flytekniske fag

Flymekanikere jobber med å vedlikeholde, overhale, reparere, feilsøke, teste, modifisere og utføre service på forskjellige deler av luftfartøyet.

De må kombinere både teori og praksis, og kan videreutdanne seg til flytekniker som har ansvaret for å godkjenne flyene som flygedyktige, samt å veilede og verifisere alt arbeidet som utføres av flymekanikere. Denne videreutdanningen gjøres ofte i bedriften der du er ansatt.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Teknisk innsikt
 • Snarrådighet og fingerferdighet
 • Problemløsning
 • Teamarbeid
 • Utholdenhet

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 59 600 for mekanikere innen flytekniske fag i Norge i 2023.

3. Yrkesdykkere

Som yrkesdykker arbeider du under vann. I Norge kan du spesialisere deg innen i to områder: Innaskjærsdykking og dykking ved landanlegg eller i Nordsjøen. 

Yrkesdykkere har ofte ulike bakgrunner, for eksempel et håndverksyrke (som elektriker, rørlegger eller sveiser), ingeniør, fotograf, dykkerinstruktør eller fra marin- og havforskning. På den annen side er det mange andre yrker der dykking er en del av jobben. For eksempel som mannskap på en redningsskøyte, brannkonstabel og arkeolog.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Selvstendig og nøyaktig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Kommunikasjon
 • Problemløsning

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 53 790 for yrkesdykkere i Norge i 2023.

4. Automatikere

Automatikere monterer, kontrollerer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i automatiserte og industrielle anlegg. Du jobber med byggautomatisering og automatiserte produksjonsanlegg, både i maritime og landbaserte anlegg.

Med automatiserte løsninger i industrien kan oppgaver gjøres mer effektivt, nøyaktig og sikkert. Du kan jobbe innen alle typer industri eller i bedrifter som bygger, vedlikeholder og reparerer automatiske prosessanlegg og maskiner. Du må ha fagbrev for å jobbe som automatiker.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Nøyaktig og systematisk
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Teknisk innsikt
 • Problemløsning
 • Like å jobbe med verktøy

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 53 420 for atuomatikere i Norge i 2023.

5. Energimontører

Som energimontør er du en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet, fra den elektriske energien blir produsert til den når frem til forbrukerne.

For å utøve yrket trenger du godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og må jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Du kan jobbe i både privat og offentlig sektor, ved selve energiverkene, kraftstasjoner eller i Jernbaneverket.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Selvstendig
 • Problemløsning
 • Kunne jobbe under stress og vanskelige forhold
 • Teknisk innsikt
 • Utmerkede kommunikasjonsevner

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 52 530 for energimontører i Norge i 2023.

6. Kulde- og varmepumpeteknikere

Som kulde- og varmepumpetekniker har du fagbrev innen elektrofaget. Du jobber med tekniske anlegg i bygg og industri. Du monterer, vedlikeholder, utfører service og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper, med tilhørende røropplegg, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer.

Yrket er i sterk teknologisk utvikling, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk. Du kan jobbe i bedrifter som spesialiserer seg på kulde- og varmepumpeteknikk, elektrobedrifter, større entreprenørbedrifter, eller bedrifter som jobber med ventilasjon.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Teknisk innsikt
 • God systemforståelse
 • Nøyaktig og selvstendig
 • Mekanikk og termodynamikk
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 51 470 for kulde- og varmepumpeteknikere i Norge i 2023.

7. Elektrikere

Elektrikere er svært kvalifiserte håndverkere som vedlikeholder elektriske systemer i bygninger. Du kan jobbe med å installere, teste og reparere elektriske apparater og utstyr. Selvfølgelig vil hovedmålet ditt være å sikre at alt er installert trygt. Siden verden endrer seg, kan du også dykke inn i områdene for fornybar energi og fiberoptikk.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Teknisk innsikt og interesse
 • Problemløsning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Sans for detaljer

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 49 350 for elektrikere i Norge i 2023.

8. Rørleggere og VVS-montører

Rørleggere er ekspert på rørtekniske installasjoner. Det betyr i hovedsak at de tar av seg alt av røropplegg, dusjer, vasker, toaletter og gjenstander som bruker vann. I noen tilfeller vil disse håndverkerne også administrere gass- og sentralvarmesystemer.

Du tilpasser, monterer installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg, samt andre røranlegg – fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Hvilke ferdigheter trenger du?

 • Samarbeid
 • Teknisk innsikt
 • Nøyaktig og serviceinnstilt
 • Lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt
 • Matematikkferdigheter

Hvor mye vil du tjene?

Median månedslønn var NOK 49 190 for rørleggere og VVS-montører i Norge i 2023.

Er det tid for en endring i karrieren? Hva du i så fall skal gjøre
Relatert artikkel
Er det tid for en endring i karrieren? Hva du i så fall skal gjøre

Hvis du ikke er fornøyd med jobben din eller er lei den, kan det være tid for en endring i karrieren. Dette innlegget vil hjelpe deg med å bestemme om tiden er inne til å ta farvel med din nåværende jobb og hvordan du kan gjøre en positiv karriereendring.

Lønner det seg å jobbe som håndverker?

Den økonomiske verdien av å jobbe som håndverker kan variere betydelig, avhengig av flere faktorer.

Inntjeningsmuligheter: Håndverkerbransjen kan ofte tilby konkurransedyktige lønninger, spesielt for erfarne og sertifiserte fagfolk. Noen håndverksyrker, som sprengingsarbeidere, elektrikere og rørleggere, kan ha høyere inntjeningsmuligheter enn andre. Etter hvert som du får erfaring og opparbeider deg et godt rykte, kan du muligens ta høyere priser eller sikre deg bedre betalte stillinger.

Arbeidsmarkedet: Etterspørselen etter håndverkere kan variere avhengig av økonomiske forhold og lokale byggeaktiviteter. I store deler av Norge er etterspørselen stor etter bestemte håndverkere, noe som kan føre til flere jobbmuligheter og potensielt høyere lønn.

Levekostnader: Levekostnadene i området du bor i, kan ha stor betydning for hvor økonomisk lønnsomt en håndverksjobb er. Noen steder kan levekostnadene være relativt lave, slik at du kan ha en komfortabel livsstil med en håndverkerlønn.

Utdanning og sertifisering: For å bli autorisert håndverker trenger du formell utdanning og lærlingplass og/eller fag-/svenne- eller mesterbrev. Mange som tar fagbrev, gjør det av økonomiske grunner. Selv om du må ut med noen kroner før du står med papiret i hånden, blir det som en investering å regne.

Jobbtrygghet: I noen håndverksyrker, for eksempel de som er relatert til bygg- og anleggsbransjen, pleier etterspørselen å være mer stabil siden de dekker grunnleggende behov. Bransjer kan imidlertid være sykliske, så stabiliteten i bransjen kan variere over tid.

Frynsegoder: I motsetning til en del tradisjonelle kontorjobber, kommer ikke håndverksjobbene alltid med omfattende fordelspakker eller pensjonsordninger. Som håndverker må du kanskje planlegge og spare til pensjon på egen hånd.

Entreprenørskap: Mange håndverkere har muligheten til å starte sin egen bedrift, noe som kan føre til høyere inntekter, men som også innebærer mer ansvar og økt risiko.

Ofte stilte spørsmål (OSS) om de best betalte håndverksyrkene

Har du et brennende spørsmål du lurer på? Har vi gått glipp av noe du gjerne vil vite mer om? Null problem, vi er her for å hjelpe deg. Her er noen av de vanligste spørsmålene og svarene innen håndverksyrkene:

Kan man tjene gode penger innen håndverk?

Det korte svaret er: Ja. Håndverksyrker er ofte svært spesialiserte. Det betyr at du trenger en yrkesopplæring for å kunne utføre dem, og lønnen gjenspeiler dette. Du kan forvente en god årslønn i disse praktiske yrkene. I dette blogginnlegget har vi tatt for oss noen av de best betalte håndverksyrkene. Det kan imidlertid være lurt å gjøre egne undersøkelser.

Er det enkelt å få jobb som håndverker?

Behovet for håndverkere vokser raskt og stadig. NHOs kompetansebarometer er en kartlegging som gjennomføres årlig av NIFU, og holder øye med hvilken kompetanse NHOs medlemsbedrifter har behov for. Bedriftene sliter med å få tak i rett kompetanse, for eksempel har 76 % behov for folk med fag/svennebrev og 68 % behov for folk med fagskoleutdanning.

Hvilket håndverksyrke bør man velge?

Hvis du vurderer å lære et håndverk og ikke vet hvor du skal begynne, bør du tenke på dine egne ferdigheter. Hva kan du bidra med? Ta en titt på ferdighetene for håndverksyrkene i listen vår for inspirasjon. Det kan også være nyttig å snakke med en karriereveileder. På den måten kan du få den ekspertinnsikten du er ute etter.

Viktig å få med seg

 • Du kan tjene godt når du jobber med hendene. I dette blogginnlegget har vi tatt for oss noen av de best betalte håndverksjobbene i Norge.
 • Det finnes mange gode muligheter. Godt betalte håndverksjobber varierer fra bransje til bransje.
 • Du bør vurdere hvilke ferdighetene du allerede har før du velger en karriere innen håndverk.
Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
Karriere13 minutter å lese
Sjekk om du står du riktig registrert i Helsepersonellregisteret
Sjekk om du står du riktig registrert i Helsepersonellregisteret
Jobbintervju9 minutter å lese
Hvordan forhandle lønn?
Hvordan forhandle lønn?
Karriere7 minutter å lese
Når har du rett til omsorgspermisjon?
Når har du rett til omsorgspermisjon?
CV7 minutter å lese
Må jeg føre opp alle jobbene mine på CV-en?
Må jeg føre opp alle jobbene mine på CV-en?
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler