1. Blog
 2. Jobbintervju
 3. Er du forberedt på en bakgrunnssjekk?
Skrevet av Nini van SchalkwijkNini van Schalkwijk

Er du forberedt på en bakgrunnssjekk?

13 minutter å lese
Er du forberedt på en bakgrunnssjekk?
Illustrering ved:Nadiia Zhelieznova
En bakgrunnssjekk kan avdekke alt fra uregelmessigheter i en CV til kriminalitet, konflikter, rusproblematikk og til og med en potensiell trussel mot samfunnssikkerheten. En grundig sjekk av sosiale medier og internettet generelt følger gjerne også med i bakgrunnssjekken. Så du bør være bevisst på hvordan du velger å presentere deg selv på Facebook, Instagram og Twitter.

I dette blogginnlegget kan du blant annet lese hva arbeidsgivere ser etter i en bakgrunnssjekk og hvilke følger det kan ha for din fremtidige karriere.

Innholdsfortegnelse:

 • Hvorfor sjekkes bakgrunnen din?
 • Hva innebærer en bakgrunnssjekk
 • Kan en arbeidsgiver sjekke alt om deg?
 • Hva jukses det oftest med i CV-en?
 • CVapp.no anbefaler

Hvorfor sjekkes bakgrunnen din?

Arbeidsgivere blir stadig mer bevisste på hvordan de skal unngå å velge feil kandidater. En bakgrunnssjekk gjennomført av foretaket selv eller en tredjepart i form av et konsulentfirma blir stadig mer vanlig. I motsetning til en referansesjekk, der referansene som kandidaten selv har oppgitt sjekkes, skal en bakgrunnssjekk være uavhengig og nøytral. Den skal tilpasses kravene og behovene til virksomheten og den ledige stillingen spesielt (mye eller lite ansvar), samt bransjen og gjeldende lover og regler. Det er for eksempel viktigere å sjekke kredittverdigheten til en kandidat for en lederstilling met stort økonomisk ansvar, enn til en oversetter eller tømrer.

I følge Semac, Norges ledende leverandør av bakgrunnssjekk, blir cirka en av fem finalekandidater som sjekkes, ikke ansatt på grunn av uregelmessigheter i CV-en og vedlegg. I en artikkel om bakgrunnssjekk fra KarriereStart.no kommer det frem at bakgrunnssjekker oftere avslører avvik hos yngre jobbsøkere og innenfor yrker som krever lavere utdanning. De ser en tydelig tendens til at jo høyere utdanning den jobbsøkende har, jo mindre juks og fanteri som påvises i CV-maler og andre dokumenter. Semac anbefaler bedrifter å opplyse om at de bruker en bakgrunnssjekk som en del av søknadsprosessen. Det har vist å være en effektiv måte til å skremme juksemakere fra å søke på jobben.

Semac mener også at bedrifter har grunnlag for å være skeptiske til innholdet på CV-ene de mottar. Det er blitt så mye letter å finne en av de mange (nett)firmaene som lever av å utstede falske dokumenter og har folk som opptrer som falske referanser på telefonen. 

Hvordan lage en sterk CV
Relatert artikkel
Hvordan lage en sterk CV

De beste CV-ene er fulle av styrker. Ikke bare med ferdighetene og evnene du har, men også med kunnskapen og kompetansen som gjør at du skiller deg ut fra mengden. Når du legger til dine personlige styrker i en CV, fremhever du din ekspertise og hvordan du mestrer både arbeidsoppgaver og utfordringer. Med de riktige styrkene i CV-en din, vil arbeidsgiveren raskt anse deg som rett kandidat til jobben.

Hva innebærer en bakgrunnssjekk?

Det finnes ikke en fast mal om hva en bakgrunnssjekk skal sjekke eller hvordan det skal gjøres. Konsulentfirmaer som Semac for eksempel, setter i samarbeid med kunden opp en sjekkpunktliste som er tilpasset virksomheten og stillingstyper innenfor gjeldende lov- og regelverk, og består av ett eller flere av nedenstående punkter:

 • Identitetskontroll, adressesjekk, oppholdstillatelse og arbeidstillatelse
  Forsikre at kandidaten faktisk er den han/hun utgir seg for å være og ikke har en falsk identitet. Tenk på situasjoner der kandidaten ikke har lov til å bo og jobbe i Norge, eller folk som har mistet sin forrige jobb på grunn av konflikter eller underslag.
 • Kredittsjekk
  En kredittsjekk kan avdekke om kandidaten har kredittverdighet, betalingsanmerkninger, er betalingsdyktig eller har uteblivelsesdommer, osv.
 • Kunngjøringer, næringsinteresser og konkurskarantene
  Her sjekkes informasjon om blant annet gjeldsforhandling, navneendring, merknader av revisor, styreverv, eierskap o.l. for å sikre at kandidaten ikke kan relateres til konkurrerende virksomheter eller har gått konkurs gjentatte ganger.
 • Åpne kildesøk
  Tenk på å søke på hvordan kandidaten fremstår i sosiale medier (Facebook, Instagram, Twitter, osv.) og på internettet generelt.
 • Spesifikke kilde- og registersøk
  Sjekke om kandidaten står oppført i diverse varslingslister, sanksjonslister ol. (såkalte global watchlists).
 • Verifisering av arbeidsforhold, utdanning, sertifikater og autorisasjon
  Her er det CV-en som sjekkes. For eksempel om arbeidshistorikken stemmer til kandidaten (firma, stilling, arbeidsoppgave og periode), om det er hull som ikke kommer frem i CV-en, om har han/hun oppgitt riktig utdanning (oftest fra fagskole, høyskole og universitet), om vedlagte vitnemål og sertifikater er ekte og om kandidaten har autorisasjon eller lisens til å utføre yrket sitt. 

  Helsepersonellregisteret for eksempel er en liste over alt helse- og omsorgspersonell og dyrehelsepersonell i Norge. Har du sjekket om du står registrert riktig?
Sjekk om du står du riktig registrert i Helsepersonellregisteret
Relatert artikkel
Sjekk om du står du riktig registrert i Helsepersonellregisteret

Søker du jobb innen helse- og omsorgstjenesten eller dyrehelse, trenger du de riktige faglige kunnskapene, ferdighetene og personlige egenskapene som kreves for yrket og bransjen. En autorisasjon eller lisens sikrer at du har det som trengs for å utføre yrket ditt. Helsepersonellregisteret er et register over alt (dyre)helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter henholdsvis helsepersonelloven eller dyrehelsepersonelloven. Så sørg for at du er riktig registrert!

 • Sikkerhetsrelatert og/eller digital referansesjekk
  Referansesjekken avslører om de oppgitte referansene er ekte og relevante, men hva sier sjefer eller kolleger fra bedriftene som kandidaten ikke refererer til? Det er gjerne her at uregelmessigheter
 • Innhenting av politiattest, klareringsbevis eller dommer
  I visse yrker kreves det bevis om plettfri vandel eller en sikkerhetsklarering.
 • Sikkerhetssamtale med kandidaten
  Helt i slutten av bakgrunnssjekken pleier konsulentfirmaene som utfører sjekken gjerne å ha en samtale med kandidatene som har fått påvist avvik, slik at han/hun kan forklare utydelige og/eller feilaktige avvik.
 • Kundespesifikke sjekkpunkt
  Det kan være at virksomheten er aktiv i en bransje som krever eller har behov for andre sjekk enn de som er nevnt ovenfor.
Prosentandel av hvorfor andreplass ikke alltid er et tap
Prosentandel av hvorfor andreplass ikke alltid er et tap

Kan en arbeidsgiver sjekke alt om deg?

Når en potensiell arbeidsgiver sjekker bakgrunnen anses dette som behandling av personopplysninger. Personvernforordningen (GDPR) stiller krav om at all behandling av persondata må ha et rettslig grunnlag. Dette innebærer blant annet at det kreves skriftlig samtykke fra deg som arbeidssøker. Samtykkeskjemaet bør i hvert fall inneholde opplysninger om:

 • hvem som utfører bakgrunnssjekken
 • hva hensikten er, og hva resultatene skal brukes til
 • hvilken informasjon som vil bli verifisert
 • hvilke kilder som vil bli kontaktet
 • personvernlovgivningen og kandidatens rettigheter
 • hvor og hvordan opplysningene skal lagres

Kredittopplysninger

En kredittvurdering inneholder detaljerte opplysninger om privatøkonomi og hvilke muligheter det er for at en person vil kunne betale for seg. Mange vil derfor føle at dette er opplysninger de ønsker å holde privat.

Som hovedregel kan ikke kredittopplysninger hentes inn med mindre man har et rettslig behandlingsgrunnlag:

 • den aktuelle stillingen skal ha en høyere funksjon,
 • stillingen skal innebære et stort økonomisk ansvar, og
 • kredittsjekken skal bare foretas på de søkerne som er aktuelle i sluttfasen av ansettelsesprosessen.

Politiattest

Arbeidsgivere kan bare kreve at du som arbeidssøkende legger frem en politiattest når det står i lov eller forskrift at de har mulighet til det. Det bør også gå frem av stillingsbeskrivelsen at politiattest kreves for stilingen.

Tenk på stillinger i skole, barnehage, vaktselskap, visse frivillige organisasjoner, fritidsklubber, barneleire, når du skal jobbe som låsesmed, og lignende.

Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence)

I visse bransjer kan det være ekstra behov for å sikre at man ikke ansetter personer som er tilknyttet alvorlig kriminalitet. Da kan det være ønskelig å utføre en såkalt integritetsundersøkelse. Dette er en form for ekstra grundig og utførlig bakgrunnssjekk og informasjonshenting om for eksempel lovovertredelser som blant annet skal kunne avdekke korrupsjon og annen kriminalitet. I utgangspunktet er denne typen undersøkelse forbudt, med mindre Datatilsynet har avgitt tillatelse. PST, NSM, Økokrim og Kripos har i samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) utarbeidet en veileder om bakgrunnssjekk for å øke bevisstheten rundt trusselen for at etablerte forretningsstrukturer og strategisk viktige ansatte korrumperes og at sårbarheter blir gjenstand for kriminalitet.

For detaljert informasjon om hva potensielle arbeidsgivere har lov til å sjekke i hvilke tilfeller, henviser vi til nettsidene til Datatilsynet.

Hva jukses det oftest med i CV-en?

Det er ikke bare uskyldig skryting det jukses med. Det jukses med alt. Stadig oftere avslører bakgrunnssjekker falske vitnemål, endring av karakterer og bachelor- eller mastergrader fra ikke-eksisterende skoler. For å nevne bare noen få ting. I en artikkel på studenttorget.no står det blant annet at slurv eller løgn med hensyn til tid og periode er det vanligste, i tillegg til å pynte på ferdigheter (tenk på data- og språkkunnskaper), arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Når det oppdages juks med CV-en blir det ikke tatt lett på. Selv om det er snakk om små, hvite løgner kan det være det som fører til at du ikke får jobben. Og hvis du for eksempel har endret på vitnemål eller attester fra tidligere arbeidsgivere, regnes dette som dokumentforfalskning og rammes av straffeloven.

CVapp.no anbefaler

Selv om en bakgrunnssjekk bare kan gjennomføres med frivillig samtykke fra deg som jobbsøker, er det ikke lett å nekte. For bare det at du nekter kan være grunn nok til at den potensielle arbeidsgiveren heller velger en annen kandidat fremfor deg. Og når du ikke har noe å skjule kan en bakgrunnssjekk bare være til fordel både for arbeidsgiveren og deg. Så vær helt ærlig og presis om eventuelle hull i CV-en og din arbeidserfaring, kunnskap og kompetanse. Så ligger drømmejobben og venter på deg!

Likte du dette innholdet? Sjekk vår side med CV-eksempler og rediger den beste CV-en for deg.

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
Del denne artikkelen
Fortsett å lese
Karriere5 minutter å lese
10 drømmejobber – og hvordan du finner din
10 drømmejobber – og hvordan du finner din
CV9 minutter å lese
25 grunnleggende analytiske ferdigheter for CV-en din
25 grunnleggende analytiske ferdigheter for CV-en din
CV12 minutter å lese
CV-optimalisering for automatiserte søknadssystemer: Hvordan opprette den perfekte CV-en
CV-optimalisering for automatiserte søknadssystemer: Hvordan opprette den perfekte CV-en
CV10 minutter å lese
10 Lederegenskaper for CV-en din + eksempler
10 Lederegenskaper for CV-en din + eksempler
Gå gjennom alle
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler