1. CV-eksempler
 2. Case-manager
Skrevet av Susan ShorSusan Shor

Case-manager CV-eksempel

En veltestet, jobbspesifikk CV-mal for å dra i land drømmejobben i 2024. Du kan tilpasse hvilken som helst Case-manager eksempel-CV for å få en rask start, og enkelt opprette en perfekt CV på bare få minutter. Bare fyll inn detaljene dine, last ned din nye CV & start jobbsøkingen allerede i dag!
4.8
Gjennomsnittlig rangering
20 har allerede gitt sin stemme
Case-manager CV-eksempel
Redigere denne CV-en

En fremragende CV for en case-manager gir en helhetlig oversikt over karrieren din, på samme måte som klient- eller pasientjournalene dine gjør det for klientene dine.

For å gjøre et varig, godt førsteinntrykk, må du presentere din erfaring, kunnskap og kompetanse på en engasjerende måte, og skreddersy CV-en til den aktuelle stillingen.

Med vårt brukervennlig CV-verktøy og et stort utvalg av yrkesspesifikke skriveguider og CV-eksempler og maler, har cvapp.no verdifulle ressurser for å hjelpe deg med å nå dine mål.

Hvordan skrive CV for en case-manager

En god case-manager vet hvordan man skal presentere det store bildet og hvilke detaljer som skal frem. Denne ferdigheten vil komme godt med når du skal utarbeide CV-en din.

CV-en din bør være på én side og inneholde følgende:

 • Topptekst
 • Profiltekst
 • Arbeidshistorikk
 • Utdanningsavsnitt
 • Ferdighetsavsnitt

CV-en bør fremheve dine evner til å støtte klienter og gi dem omsorg, samt ivareta deres rettigheter og interesser. Den bør også formidle at du er rett kandidat til stillingen, og hvorfor – fordi du er god på det du gjør.

Vi anbefaler at du bruker følgende målrettede tilnærming:

 1. Fremhev det du har oppnådd for klientene, i stedet for å ramse opp ansvarsområdene dine.
 2. Skreddersy CV-en din til den aktuelle stillingen og virksomheten.
 3. Velg en profesjonell designet CV-mal som kombinerer stilren design med en oversiktlig struktur.
 4. Når du skal sende inn søknaden din elektronisk, bør du optimalisere CV-en din med relevante nøkkelord, slik at du kommer forbi de automatiserte søknadssystemene (ATS).
Eksperttips

Optimaliser for ATS

ATS står for Applicant Tracking Systems, på norsk: automatiserte søknadssystemer. ATS-algoritmene skanner CV-er etter nøkkelord, som vanligvis samsvarer med stillingsbeskrivelsen, og rangerer CV-ene etter hvilke og hvor mange nøkkelord de inneholder. Bare de høyst rangerte CV-ene går videre og blir gjennomgått av en person som kan ansette deg. Resten havner på avslagsbunken.

Som case-manager kan du blant annet hente relevante nøkkelord fra kravene og arbeidsoppgavene i stillingsannonsen, for eksempel:

 • «Vurdere, evaluere og overvåke behandlingsbehovene til klienter»
 • «Føre tilsyn med pasientenes generelle fremgang»
 • «Utarbeide omsorgsplaner ved å implementere hensiktsmessige behandlingsprogrammer»
 • «Koordinere tjenestene som gis til pasienter, blant annet sette tidsplaner og tilrettelegge for tilgang til nødvendige ressurser og transport»
 • «Opprettholde nøyaktige klientregistre og registrere hendelsesdetaljer angående fremdrift»

Velge beste CV-oppsett for en case-manager

Når du har en del erfaring er det beste oppsettet omvendt kronologisk rekkefølge – der du nevner siste jobb først, og første jobb sist. Dette gir en tydelig og strukturert oversikt.

Ved karriereendring eller når du er ny på arbeidsmarkedet kan et hybrid CV-oppsett være lurt. Her vektlegges ikke bare arbeidserfaring, men også annen relevant erfaring og overførbare ferdigheter.

Inkluder kontaktinformasjonen din

En iøynefallende topptekst, der du fører opp navnet ditt og kontaktinformasjonen din, fungerer som et visittkort og gjør at CV-en din blir lagt merke til av de rette grunnene.

Følgende informasjon bør du føre opp:

 • Fullt navn: Oppgi for-, mellom- og etternavnet ditt.
 • Profesjonell e-postadresse: Bruk en profesjonell e-postadresse for eksempel [email protected].
 • Mobilnummer: Oppgi mobilnummer og legg inn en profesjonell svarmelding på telefonsvareren.
 • Sted: I stedet for å nevne hele adressen kan du også bare nevne bostedet, (eventuelt fulgt av «villig til å flytte»).
 • Lenke til egen nettside: Om relevant kan du legge inn en lenke til din personlige nettside eller LinkedIn-profil.

Ikke ta med fødselsdato og personopplysninger som sivilstatus, personnummer eller passnummer.

Benytt deg av en profiltekst

Når du presenterer en klient eller pasient for dine kolleger for å diskutere deres behov og interesser, gir du en oversikt over de viktigste punktene samtidig som du gir en idé om hvem vedkommende er som person. Og denne evnen til å effektivt oppsummere og formidle komplekse detaljer er også verdifull når du skal utarbeide profilteksten i CV-en din!

I profilteksten fremhever du dine beste kvalifikasjoner for den aktuelle stillingen. Både når det gjelder din erfaring, kunnskap og kompetanse og det du har oppnådd og er stolt av – så lenge det er relevant for stillingen du søker på. Målet er å gi et godt førsteinntrykk og vekke interessen til personalsjefen, slik at vedkommende vil vite mer om deg som fagperson og inviterer deg til et intervju.

Trenger du litt inspirasjon til profilteksten din? Ta en titt på våre relaterte CV-eksempler innen helsevesenet:

Våre eksempler på en profiltekst for en case-manager, finner du her:

Eksempel på en profiltekst for en case-manager:

Dyktig og engasjert case-manager med fokus på klientenes behov og tett samarbeid, slik at de får tilgang til nødvendige tjenester og kan starte et nytt og forbedret liv. Lang erfaring i å koordinere tjenestene til de forskjellige tjenesteleverandørene, med mål om å planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak. Planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som trenger behandling, oppfølging og/eller tilsyn. Tar utgangspunkt i personvern, trivsel, omsorg og respekt.

Kopiert!

Presenter din arbeidserfaring: Koordinere og oppsummere

Arbeidshistorikken gir personalsjefen innsikt i det du har gjort og oppnådd for klientene dine og i karrieren hittil. Hvilke utfordringer du har stått overfor og hvordan du bruker dine problemløsningsevner for å oppnå ønsket resultat.

Bruk beskrivende og dynamiske handlingsverb som formidler kunnskapen og kompetansen din, og som fremhever deg som en organisert og empatisk problemløser, lytter og formidler. Språket ditt teller!

For dette avsnittet bør du bruke omvendt kronologisk rekkefølge, der du skriver din siste jobb først, og første jobb sist. For hver stilling lager du en kort punktliste der du presenterer 4-6 av dine beste prestasjoner og konkrete resultater.

Du kan også vurdere å beskrive en eller to saker som illustrerer tilnærmingen din, slik at arbeidsgiveren får en god idé om hvordan du arbeider med klienter og hvorfor du har valgt dette yrket.

Alle eksempler
 • Bisto psykisk syke med å integrere tilbake i samfunnet med en følelse av egenverd
 • Oppdaterte individuelle rehabiliteringsplaner og dokumenterte alle endringer og observasjoner
 • Fulgte alle lover, forskrifter og (etiske) retningslinjer
Ikke gjøre
 • Hjalp psykisk syke å komme tilbake i jobb
 • Skrev rapporter til dokumentasjon
 • Oppdatert på gjeldende regelverk
Tilpassbart eksempel på en arbeidshistorikk

Case-manager, Klinikken Mauds styrke, Narvik
Juni 2015 — Mars 2024

 • Spesialisert i mental helse, samarbeidet tett med både annet helsepersonell og pasienter.
 • Bisto psykisk syke med å integrere tilbake i samfunnet med en følelse av egenverd.
 • Overvåket psykiatriske besøk, medikamenter, husrom, stoffmisbruk, og fysisk og psykisk familievold.
 • Oppdaterte individuelle rehabiliteringsplaner og dokumenterte alle endringer og observasjoner.
 • Behandlet sensitiv informasjon alltid på en konfidensiell og respektfull måte.
 • Fulgte alle lover, forskrifter og (etiske) retningslinjer.

 

Miljøterapeut, Harstad rehabiliteringshus
August 2010 — Mai 2015

 • Ansvarlig for flere enn 200 klienter, hjalp dem med å søke og motta nødvendig omsorg de fortjente og hadde krav på.
 • Assisterte eldre og funksjonshemmede voksne med miljørettede tiltak og aktiviteter.
 • Koordinerte hjemmetjenestene til klientene, og dokumenterte fremdriften og endringene i klientenes fysiske og psykiske atferd.
 • Hjalp til i søknadsbehandlingen for klienter til rehabiliteringshuset.
 • Opprettholdt gode kontakter med eksterne tjenesteleverandører.
 • Sørget for at all relevant informasjon ble lagt inn i datainnsamlingssystemet.
 • Sikret at alle lover og forskrifter ble overholdt.
Kopiert!

Ta med relevante nøkkelferdigheter som gjør deg til en god case-manager

En iøynefallende CV for en case-manager bør inneholde en god blanding av praktiske, harde ferdigheter og mellommenneskelige, myke ferdigheter som arbeidsgiveren er ute etter i sine ansatte.

Se på stillingsannonsen for å inkludere relevante kvaliteter, men unngå generelle uttrykk. Målet er å skille deg ut blant andre søkere med de samme ferdighetene.

Ta en titt på vårt eksempel på et ferdighetsavsnitt for en programvareutvikler:

Tilpassbart eksempel på et ferdighetsavsnitt
 • Kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Empati, emosjonell intelligens og etisk bevissthet
 • Problemløsning og kreativitet
 • Organisasjon og planlegging
 • Kunnskap om lover og regler
 • Analytiske ferdigheter
 • Tålmodighet og utholdenhet
Kopiert!

Underbygg disse ferdighetene med konkrete eksempler i hele CV-en:

 1. Kommunikasjonsevner og samarbeidsevner: Lytte, forstå og kommunisere effektivt med klienter, kolleger og andre fagfolk.
 2. Empati, emosjonell intelligens og etisk bevissthet: Kunne forstå og håndtere klienters følelser og behov på en sensitiv og støttende måte.
 3. Problemløsning og kreativitet: Identifisere, analysere og løse komplekse problemer og utfordringer, også utenfor boksen.
 4. Organisasjon og planlegging: Organisere og administrere flere saker samtidig, samt holde styr på viktige detaljer og frister.
 5. Kunnskap om lover og regler: Ha kjennskap til lover og retningslinjer knyttet til klientens situasjon, for å kunne veilede dem riktig.
 6. Analytiske ferdigheter: Analysere informasjon og data for å gi riktig støtte og veiledning til klientene.
 7. Tålmodighet og utholdenhet: Jobbe tålmodig gjennom langvarige og komplekse saker for å oppnå gode resultater for klientene.

Før opp utdanningen din og relevante sertifiseringer

I utdanningsavsnittet fører du opp alle dine utdannelser og sertifiseringer. Det du har tatt av videreutdanning og ekstra kurs som er relevant for stillingen du søker på, nevner du også. Det er ikke nødvendig å gå i dybden, med mindre du har spesialisert deg i et nisjeområde.

Har du mange sertifiseringer? Da kan du vurdere å opprette et eget avsnitt til disse. Bare pass på at CV-en din ikke er lengre enn to sider. Har du annen utdanning som ikke er yrkesrelatert? Da kan du vurdere å unnlate dem i CV-en. 

Om du er nyutdannet og uteksaminert med et høyt karaktersnitt bør du nevne dette.  Hvis du allerede har en del erfaring kan du utelate det.

Tilpassbart eksempel på et utdanningsavsnitt

Bachelor i sosialt arbeid, Nord universitet, Bodø
August 2007 — Mai 2010

 

Bachelor i vernepleie, Nord universitet, Bodø
August 2004 — Mai 2007

Kopiert!

Velge riktig CV-layout og design for en case-manager

Selv når du bruker en mal, trenger ikke CV-en din å virke ordinær eller kjedelig. Alle våre CV-maler, tilgjengelige gjennom vårt CV-verktøy, kan tilpasses etter dine behov og ønsker. For en case-manager anbefaler vi kategorien «profesjonell» eller «enkel», men du kan også ta en titt på de andre kategoriene, «kreativ» og «moderne». 

Vær oppmerksom på layouten i CV-en for å sikre oversikt og unngå tunge avsnitt med mye tekst. Bruk tomrom og grafiske elementer, og sørg for en enhetlig designstil mellom CV-en og følgebrevet for et profesjonelt og helhetlig inntrykk.

CV-eksempel for en case-manager

Profil

Dyktig og engasjert case-manager med fokus på klientenes behov og tett samarbeid, slik at de får tilgang til nødvendige tjenester og kan starte et nytt og forbedret liv. Lang erfaring i å koordinere tjenestene til de forskjellige tjenesteleverandørene, med mål om å planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltak. Planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som trenger behandling, oppfølging og/eller tilsyn. Tar utgangspunkt i personvern, trivsel, omsorg og respekt.

 

Arbeidshistorikk

Case-manager, Klinikken Mauds styrke, Narvik
Juni 2015 — Mars 2024

 • Spesialisert i mental helse, samarbeidet tett med både annet helsepersonell og pasienter.
 • Bisto psykisk syke med å integrere tilbake i samfunnet med en følelse av egenverd.
 • Overvåket psykiatriske besøk, medikamenter, husrom, stoffmisbruk, og fysisk og psykisk familievold.
 • Oppdaterte individuelle rehabiliteringsplaner og dokumenterte alle endringer og observasjoner.
 • Behandlet sensitiv informasjon alltid på en konfidensiell og respektfull måte.
 • Fulgte alle lover, forskrifter og (etiske) retningslinjer.

 

Miljøterapeut, Harstad rehabiliteringshus
August 2010 — Mai 2015

 • Ansvarlig for flere enn 200 klienter, hjalp dem med å søke og motta nødvendig omsorg de fortjente og hadde krav på.
 • Assisterte eldre og funksjonshemmede voksne med miljørettede tiltak og aktiviteter.
 • Koordinerte hjemmetjenestene til klientene, og dokumenterte fremdriften og endringene i klientenes fysiske og psykiske atferd.
 • Hjalp til i søknadsbehandlingen for klienter til rehabiliteringshuset.
 • Opprettholdt gode kontakter med eksterne tjenesteleverandører.
 • Sørget for at all relevant informasjon ble lagt inn i datainnsamlingssystemet.
 • Sikret at alle lover og forskrifter ble overholdt.

 

Utdanning

Bachelor i sosialt arbeid, Nord universitet, Bodø
August 2007 — Mai 2010

 

Bachelor i vernepleie, Nord universitet, Bodø
August 2004 — Mai 2007

 

Ferdighetsavsnitt

 • Kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Empati, emosjonell intelligens og etisk bevissthet
 • Problemløsning og kreativitet
 • Organisasjon og planlegging
 • Kunnskap om lover og regler
 • Analytiske ferdigheter
 • Tålmodighet og utholdenhet
Kopiert!

Når du følger skriveguiden vår kan du være sikker på at CV-en din skiller seg ut i mengden. Bruk vårt nettbaserte CV-verktøy for en enda mer effektiv søknadsprosess.

Opprett CV-en din på 15 minutter
Opprett CV-en din på 15 minutter
Bruk profesjonelle, veltestede CV-maler som følger de kjente "CV-reglene" som de rekrutteringsansvarlige ser etter.
Lag CV
4.8
Redigere denne CV-en
Del denne artikkelen

Flotte CV-maler

Overbevis arbeidsgivere og rekrutterere ved å bruke en av våre 25+ profesjonelt designede CV-maler.
4.5 av 5
basert på 701 anmeldelser på Trustpilot
Bruk denne malenStockholm resume template
Stockholm
8 700 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenNew York resume template
New York
4 000 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenWien resume template
Wien
2 200 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSydney resume template
Sydney
1 900 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLondon resume template
London
3 700 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenDublin resume template
Dublin
3 900 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMoscow resume template
Moscow
740 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAmsterdam resume template
Amsterdam
1 700 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMadrid resume template
Madrid
1 500 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSantiago resume template
Santiago
1 300 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSingapore resume template
Singapore
720 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenOslo resume template
Oslo
580 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCape Town resume template
Cape Town
58 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenParis resume template
Paris
550 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBerlin resume template
Berlin
1 500 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenGenève resume template
Genève
34 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenVancouver resume template
Vancouver
510 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenTokyo resume template
Tokyo
350 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMilan resume template
Milan
930 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLisboa resume template
Lisboa
230 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBarcelona resume template
Barcelona
490 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCopenhagen resume template
Copenhagen
100 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenChicago resume template
Chicago
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRio resume template
Rio
200 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRoma resume template
Roma
200 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBoston resume template
Boston
120 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRirekisho resume template
Rirekisho
52 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenShokumukeirekisho resume template
Shokumukeirekisho
3 400 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAten resume template
Aten
110 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBrussel resume template
Brussel
71 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenPraha resume template
Praha
20 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenShanghai resume template
Shanghai
33 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenToronto resume template
Toronto
2 000 000 brukere valgte denne malen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler