1. eksempler
 2. Renhold
Skrevet av Susan ShorSusan Shor

Renhold følgebreveksempel

Bruk dette følgebrevet for å fullføre søknaden din for en stilling som Renhold, og bli ansatt raskere – uten frustrasjon eller usikkerhet. Dette følgebreveksemplet er spesielt designet for Renholdstillinger i 2024. Dra nytte av eksempelsetningene våre og vårt profesjonelle oppsett, og last ned det perfekte følgebrevet på bare få minutter.
4.6
Gjennomsnittlig rangering
30 har allerede gitt sin stemme
Renhold følgebreveksempel
Rediger følgebrev

Siden jobbene i rengjøringsbransjen er tallrike og vidt forskjellige, er det lite sannsynlig at du får de beste jobbene med en uspesifikk, standardisert søknad. Men et iøynefallende følgebrev i samme stil og design som CV-en din, kan gjøre en avgjørende forskjell.

Som en ledende internasjonal leverandør av råd og veiledning om jobbsøking, kan CVapp.no hjelpe deg med å lage et jobbvinnende følgebrev. Ressursene våre inkluderer blant annet et stort utvalg av yrkesspesifikke skriveguider og tilhørende følgebreveksempler.

I denne guiden går vi nærmere inn på følgende:

 • Hensikten med et følgebrev for en jobb innen renhold
 • Forskjellen på et følgebrev og en CV
 • Det beste oppsettet for et jobbvinnende følgebrev: Topptekst, stillingen du søker på, åpning, midtstykke og avslutning
 • Hvordan du skriver et følgebrev med liten eller ingen erfaring
 • Skrivetips til når du har skrivesperre
 • Vanlige feil du bør unngå i følgebrev

Hvorfor du trenger et følgebrev til en rengjøringsjobb

En jobb innen renhold er kanskje ikke den mest glamorøse jobben, men den kan være en god inngangsbillett til arbeidslivet eller en måte å tjene litt ekstra penger på. I dag er behovet for grundig rengjøring utbredt. Markedet for drifts- og servicetjenester er stort og voksende. Ikke bare i private hjem, men også i næringslivet, offentlig virksomhet og kultursektoren.

Dermed er det også et økende behov for både renholdere og mellomledere i mellomstore og større rengjøringsbyråer. Samtidig øker mulighetene for renholdere til å avansere til mellomlederposisjoner.

Eksperttips

Markedet for profesjonelle rengjøringstjenester forventes å øke. Alle som ønsker å dra nytte av disse relativt gode jobbmulighetene, trenger den typen fortrinn som et følgebrev kan gi når de søker jobb innen renhold.

Forskjellen på et følgebrev og en CV

Et følgebrev er et dokument på én side der du presenterer deg selv og forklarer hvorfor du er en god kandidat til jobben.

Men er ikke nettopp det en CV gjør? Hvorfor skrive et følgebrev når du allerede har brukt mye tid og krefter på å beskrive arbeidserfaringen din der? Det kan virke som en gjentagelse, men det er det ikke. Et følgebrev bør gjøre følgende:

 • Utdype informasjonen i CV-en din
 • Fremheve personligheten din i en profesjonell, men vennlig tone
 • Skape personlig kontakt med den som skal ansette deg
Eksperttips

Du tror kanskje at et følgebrev er unødvendig, men det kan oppstå flere situasjoner der det er viktig at du har sendt inn et følgebrev sammen med CV-en din:

 • Hvis det er flere kandidater til den aktuelle stillingen med lignende erfaring og bakgrunn
 • Hvis det er flere runder i rekrutteringsprosessen
 • Hvis arbeidsgiveren vurderer å tilby deg et jobbintervju
 • Hvis CV-en din skulle føre til spørsmål

Et følgebrev kan være avgjørende hvis det er godt skrevet og gir innsikt i arbeidsstilen din og prestasjonene dine. Forestill deg at en arbeidsgiver prøver å velge mellom to kandidater for å tilby en av dem et jobbintervju. Begge søkerne har like lang erfaring, men én av dem har skrevet et følgebrev med en liten anekdote som fremhever vedkommendes arbeidsmoral og kompetanse, mens den andre bare har gjentatt informasjonen i CV-en. Hvem tror du har størst sjanse på jobbintervjuet? Et skreddersydd følgebrev kan utgjøre hele forskjellen!

Det beste oppsettet for et jobbvinnende følgebrev

Som renholder vil du oppleve at du utvikler en orden i arbeidet ditt som fører til effektivitet. Det beste oppsettet for et følgebrev fungerer på samme måte. Det er ingen stor hemmelighet hva det bør inneholde. Målet er å vekke interessen til din fremtidige arbeidsgiver på en effektiv måte.

Alle våre følgebrev følger den samme grunnleggende strukturen:

 • Topptekst
 • Stillingen du søker på
 • Åpning
 • Midtstykke
 • Avslutning
 • Signatur

Nedenfor finner du vårt følgebreveksempel for en rengjøringsjobb som du kan bruke som inspirasjon og/eller kopiere:

Tilpassbart følgebreveksempel

Som renholder håper man på mye ros og lite klager. I fjor fikk jeg bare én klage på over 200 oppdrag, og det var angående en faktureringsfeil fra hovedkontoret. Ellers har jeg bare fått positive tilbakemeldinger.

Jeg har lang erfaring med renhold av private hjem, både når det gjelder faste og enkelte oppdrag, og fra ettromsleiligheter til hus med sju soverom. Jeg har opparbeidet meg allsidige ferdigheter og kan håndtere ulikt utstyr og forskjellige metoder, maskiner og lignende.

Innimellom jobber jeg sammen med andre kolleger, og kollegene mine beskriver meg som omhyggelig, pålitelig og effektiv.

Det renholderjobben etter min mening går ut på er å gjøre en best mulig jobb på kortest mulig tid og samtidig optimalisere bruken av både utstyr og materialer.

Det største oppdraget jeg har hatt de siste to årene, er for et boligselskap. Da rengjorde jeg seks leiligheter i uken for dem, ved siden av mine andre oppdrag.

Jeg har svært gode organisasjonsevner. Hos en tidligere arbeidsgiver var jeg ansvarlig for innkjøp og levering av rengjøringsmidler og -utstyr, så jeg forstår viktigheten av lagerstyring og prognoser. Vi mistet ikke en eneste time på grunn av manglende utstyr i løpet av hele det året.

Jeg kommer gjerne på intervju for å ta en prat om mulighetene i Friskt og Fresht. Jeg er åpen for all slags oppdrag innen renhold.

Med vennlig hilsen

Åse Elin Sand

Kopiert!

Topptekst

Hvis du har en god del erfaring, har du sannsynligvis lært at du skal skrive navnet og kontaktdetaljene dine, i tillegg til navnet og adressen til foretaket, eventuelt navnet på den ansettelsesansvarlige, samt datoen for brevet i et brevhode (som vi kaller for topptekst nå). Tidene har endret seg, men du må ikke gi etter for fristelsen til å utelate toppteksten siden du mest sannsynlig vil sende følgebrevet ditt som et vedlegg i en e-postmelding. Følgebrevet ditt og CV-en din kan bli skrevet ut og gitt videre fra et skrivebord til et annet. I den prosessen kan det hende at et av dokumentene blir skilt fra det andre. Hvis du har skrevet navnet ditt og kontaktinformasjon din tydelig på begge dokumentene, vil det være lett for den ansettelsesansvarlige å sette sammen dokumentene i søknaden din igjen. Hvis ikke, kan søknaden din havne på avslagsbunken eller i søpla.

Eksperttips

Hvis du sender søknaden din via e-post, trenger du ikke å sløse bort plass på postadresser i følgebrevet ditt. Du er bedre tjent med å bruke de linjene til å forbedre midtstykket i brevet. Hvis du derimot sender søknaden din i posten, bør toppteksten følge de gode gamle retningslinjene.

Husk at målet ditt er at den som skal ansette deg skal kunne finne frem kontaktdetaljene dine raskt. Derfor er det viktig at du fremhever både telefonnummeret ditt og e-postadressen din på en iøynefallende måte. Du kan gjerne bruke litt farge slik at toppteksten, dermed hele følgebrevet ditt, skiller seg mer ut (sammenlignet med de andre kandidatene). Ta en titt på følgebreveksemplet vårt for å få inspirasjon.

Hensikten med toppteksten: Skille seg ut fra andre søkere på samme stilingen, ved å vise ditt navn og din kontaktinformasjon på en fremtredende og visuelt tiltalende måte.

Stillingen du søker på

Her er det rom for noen få muligheter: «Søknad på stilling som [tittel] (i [firma])». Når du søker på en deltidsstilling skriver du: «Søknad på deltidsstilling i [firma]». Og når du skriver en åpen søknad: «Åpen søknad» eller «Søknad på stilling hos [firma]».

Åpning

Du kan se på åpningen i et følgebrev som en krok. Det er her du skal fange oppmerksomheten til den som skal ansette deg med en eller to interessante setninger. Du kan for eksempel velge å fortelle om hva du har oppnådd, gi litt relevant informasjon om deg selv og hvordan du gjør jobben din, eller komme med en anekdote som viser hvorfor du er en god kandidat til jobben. Det viktigste er å få arbeidsgiveren på kroken slik at vedkommende fortsetter å lese resten av brevet ditt!

Husk at dette er en jobbsøknad, så hold det profesjonelt. Men når du viser litt av personligheten din, kan det være nok til at en personalsjef blir interessert i å finne ut mer om deg og leser videre.

Alle eksempler

Romkameratene mine er veldig fornøyde med at jeg elsker å rydde, vaske og gjøre det fint i bokollektivet!

Ikke gjøre

Jeg skriver for å søke på jobben som renholder.

Hensikten med åpningen: Å gjøre leseren av brevet ditt såpass interessert at vedkommende får lyst til å vite mer om deg og dine beste og mest relevante egenskaper.

Her er åpningen fra vårt følgebreveksempel:

Tilpassbar åpning

Som renholder håper man på mye ros og lite klager. I fjor fikk jeg bare én klage på over 200 oppdrag, og det var angående en faktureringsfeil fra hovedkontoret. Ellers har jeg bare fått positive tilbakemeldinger.

Kopiert!

Midtstykke

Midtstykket i et følgebrev utgjør hoveddelen av det 400 ord lange dokumentet. Det er her du forklarer hvorfor du vil ha rengjøringsjobben og hvilke ferdigheter du har som vil gjøre deg til en utmerket ansatt.

Eksperttips

Du må skreddersy brevet ditt

Renholdere jobber i mange ulike omgivelser og under ulike forhold. Hvis du søker på en jobb der du må rengjøre kontorbygg etter stengetid, bør du fremheve din evne til å få jobben gjort uten tilsyn, din pålitelighet og at du trives med å jobbe alene. Hvis du derimot skal være del av et rengjøringsteam som jobber tett sammen dag etter dag, må du sette fokus på at du er en lagspiller som kommer godt overens med forskjellige personligheter.

I tillegg er det stor forskjell på rengjøringsjobber på skoler og hoteller eller restauranter, akkurat som rengjøring av private hjem er noe helt annet igjen en renhold av kontorer og andre næringsbygg.

Sørg for at anekdotene, erfaringene og ferdighetene du nevner er relevante for jobben du søker på.

Du har to eller tre avsnitt til å overbevise den som skal ansette deg, ikke bare om at du kan gjøre jobben, men også at du forstår utfordringene i en jobb som kan være fysisk krevende. STAR-metoden kan hjelpe deg hvis du trenger en klar struktur for brødtekstavsnittene dine. STAR står for «Situation, Task, Action, Result» og på norsk: «situasjon, mål, handling og resultat»). Begynn med en situasjon, beskriv deretter målet du hadde, handlingen(e) du gjorde og det positive resultatet du oppnådde. En enklere variant er CAR-metoden («Context, Action, Result» og på norsk «kontekst, handling, resultat»).

Hvis du har relevant erfaring som renholder, må du spesifisere dette. Den profesjonelle rengjøringsbransjen tilbyr mange tjenester, så vær spesifikk om din erfaring. Hvis du har jobbet i et foretak som spesialiserer seg på dyprens eller bruk av miljøvennlige produkter, bør du nevne det. Kunnskapen og kompetansen din gir deg merverdi som kandidat for jobben.

Hensikten med midtstykket: Fremheve hvordan arbeidsgiveren kan dra nytte av din ekspertise og erfaring om renhold.

Vårt følgebreveksempel viser hva du kan ta med i midtstykket.

Tilpassbart midtstykke

Jeg har lang erfaring med renhold av private hjem, både når det gjelder faste og enkelte oppdrag, og fra ettromsleiligheter til hus med sju soverom. Jeg har opparbeidet meg allsidige ferdigheter og kan håndtere ulikt utstyr og forskjellige metoder, maskiner og lignende.

Innimellom jobber jeg sammen med andre kolleger, og kollegene mine beskriver meg som omhyggelig, pålitelig og effektiv.

Det renholderjobben etter min mening går ut på er å gjøre en best mulig jobb på kortest mulig tid og samtidig optimalisere bruken av både utstyr og materialer.

Det største oppdraget jeg har hatt de siste to årene, er for et boligselskap. Da rengjorde jeg seks leiligheter i uken for dem, ved siden av mine andre oppdrag.

Jeg har svært gode organisasjonsevner. Hos en tidligere arbeidsgiver var jeg ansvarlig for innkjøp og levering av rengjøringsmidler og -utstyr, så jeg forstår viktigheten av lagerstyring og prognoser. Vi mistet ikke en eneste time på grunn av manglende utstyr i løpet av hele det året.

Kopiert!

Avslutning (konklusjon og signatur)

Du har beskrevet hvorfor du er den beste kandidaten til rengjøringsjobben, og nå må du runde av. I konklusjonen på følgebrevet ditt må du vise at du er ivrig etter neste skritt ved å inkludere en oppfordring til handling. Målet ditt er selvfølgelig å få et intervju, så la den ansettelsesansvarlige vite det. Minn dem på hvor begeistret du er for stillingen og fortell at du gjerne vil høre fra dem. Gjenta kontaktinformasjonen din hvis det er plass til det.

Til slutt legger du til en avsluttende hilsen som «Vennlig hilsen» eller «Hilsen», samt navnet ditt.

Hensikten med avslutningen: Avslutte på en positiv måte med en oppfordring til handling som gir arbeidsgiveren et visst ansvar for å følge opp.

Under finner du avslutningen i vårt følgebreveksempel.

Tilpassbar avslutning

Jeg kommer gjerne på intervju for å ta en prat om mulighetene i Friskt og Fresht. Jeg er åpen for all slags oppdrag innen renhold.

Med vennlig hilsen

Åse Elin Sand

Kopiert!

Hvordan skrive et følgebrev med liten eller ingen erfaring

Har du aldri hatt en rengjøringsjobb før, eller kanskje du aldri har hatt noen jobb i det hele tatt? Hvordan skal du da kunne skrive et følgebrev? Null problem! Du har alltid noen jobbferdigheter som kan overføres fra skolen eller andre stillinger.

Her er ferdighetene du bør sette fokus på hvis du har liten eller ingen erfaring:

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Tidsstyring
 • God fysisk form
 • God til å følge anvisninger
 • Punktlighet
 • Pålitelighet
 • Oppmerksomhet på detaljer

Tenk på hvordan du kan illustrere disse egenskapene og ferdighetene gjennom det du har oppnådd på skolen eller i livet. Når det gjelder underordnede stillinger, ser de ansettelsesansvarlige etter ansatte som er lærevillige, møter opp i tide og har en god innstilling.

Vi anbefaler at du tar en titt på vår omfattende guide om følgebrevskriving og vårt utvalg av følgebreveksempler for inspirasjon og veiledning. For eksempel guiden når du skal søke din første jobb.

Tips: Hvordan skrive et følgebrev når du har skrivesperre

Vurder å spørre venner eller kolleger om hvordan de ville beskrevet deg, og ta med dette i følgebrevet. Hvis du kjenner noen som er flinke til å skrive, kan du be vedkommende om å skrive noen gode eksempelsetninger for deg til inspirasjon. Ikke nøl med å bruke en ordbok (på nettet) for å finne synonymer slik at du unngår å gjenta de samme ordene for mange ganger.

Et annet godt tips er å skrive for personer med korte oppmerksomhetsspenn, eller i ditt tilfelle, en travel personalsjef. Hold setningene og avsnittene korte. Kom til poenget og fortsett til neste poeng. Du kan også skrive slik du snakker. Det er et godt utgangspunkt, men husk at du må ha en litt mer formell tone.

Bruk en blanding av personlige detaljer og konkrete fakta for å imponere den ansettelsesansvarlige. Forklar gjerne hvorfor du vil ha jobben. Det er imidlertid ikke lurt å spille på følelser. Å gi folk dårlig samvittighet eller vise desperasjon er ikke den beste tilnærmingen. Fokuser heller på hva du kan bety for arbeidsgiveren.

Eksperttips

Sett deg inn i situasjonen til den som leser følgebrevet ditt. Et av rengjøringsteamene mangler en medarbeider. Du må finne en erstatter raskt. Du er på utkikk etter noen som er ivrige etter å jobbe med renhold, som kan komme overens med de andre i teamet, og som forstår de fysiske kravene.

Skriv et følgebrev som viser at du oppfyller disse kravene, og skreddersy det deretter til hver enkelt jobb.

Selv om prestasjonene dine kanskje ikke er direkte relatert til en rengjøringsjobb, bør du vise at du har ferdigheter og evner som kan overføres til nettopp den jobben du søker på.

For eksempel: «Da jeg jobbet som kokk på en bestemt restaurant, la jeg merke til at vi brukte mer salat enn andre steder. Jeg gjennomgikk rutinene våre og bestemte for å kutte salathodene oftere – siden hakket salat blir fortere slapp og dårlig. Slik klarte jeg å oppnå en besparelse på 20 % ved å endre én rutine.

Vanlige feil i følgebrev (og hvordan du unngår dem)

Her er noen feil som vil gi den ansettelsesansvarlige inntrykk av at du ikke er den rette personen til stillingen:

 1. Du gjør skrive- og grammatikkfeil. Du må være oppmerksom på detaljer, og disse feilene viser at du ikke er det.
 2. Følgebrevet har feil oppsett og struktur. Slike feil får søknaden din til å se slurvete ut, og det er det motsatte av det en ansettelsesansvarlig ser etter hos en renholder.
 3. Du bruker ulik design i CV-en og følgebrevet. Hold det konsekvent. Samme design ser ikke bare penere ut, men vil også bidra til å forhindre at dokumentene dine blir skilt når de går fra hånd til hånd. Med CVapp.no kan du velge en følgebrevmal og vite at vi har en tilsvarende CV-mal.
 4. Du skreddersyr ikke brevet til hver enkelt jobb. Arbeidsgivere ønsker ikke at du sender samme søknad til alle mulige jobber der ute. De vil at du skal ha lyst til å jobbe for foretaket deres og at du forstår ansvarsområdene i den aktuelle rengjøringsjobben, så hvis brevet ditt ser veldig generelt og standardisert ut, er det lite sannsynlig at du kommer videre i ansettelsesprosessen.
 5. Du snakker om hvorfor du trenger jobben i stedet for hva du kan bety for foretaket. Husk at arbeidsgiveren har et problem de trenger å få løst, de prøver ikke å løse dine problemer.
Eksperttips

En måte å unngå disse feilene på er å la noen andre lese følgebrevet ditt og gi deg tilbakemelding. Det er en grunn til at forlagene har redaktører: Det er nesten umulig å finne alle feilene i sine egne tekster.

Å få noen andre til å se på søknaden din kan være forskjellen på om du blir invitert til intervju eller om søknaden din havner på avslagsbunken.

Alternativt kan du finne et søknadsverktøy som har en stavekontrollfunksjon.

Viktig å få med seg

 1. Et følgebrev gir deg muligheten til å vise at du vil være en verdifull medarbeider, selv om du ikke har erfaring fra en rengjøringsjobb (eller noen annen jobb) før.
 2. Bruk både konkrete fakta og noen personlige detaljer for å imponere den ansettelsesansvarlige.
 3. Pass på at designet på følgebrevet ditt samsvarer med CV-en din for å sikre konsistens, og sørg for å lese korrektur!
 4. Benytt deg av profesjonelle verktøy og råd for skriving av CV og følgebrev, for å unngå noen av disse fallgruvene og finne den rette tonen.

Nå er du klar til å skrive et profesjonelt følgebrev for en stilling som renholder og sikre deg jobben. CVapp.no gjør prosessen enkel med et brukervennlig følgebrevverktøy og profesjonelt designede følgebrevmaler som hjelper deg med å lage det perfekte følgebrevet på bare noen få minutter!

Opprett et følgebrev på få minutter
Opprett et følgebrev på få minutter
Skill deg ut og bli ansatt raskere med våre jobbvinnende, profesjonelt designede følgebrevmaler.
Opprett et følgebrev
4.6
Rediger følgebrev
Del denne artikkelen

Gratis profesjonelt designede maler

Med over 10 millioner opprettede CV-er og følgebrev, er CVapp.no den ledende nettbaserte karriereskaperen som drar i land jobbintervjuer
4.5 av 5
basert på 706 anmeldelser på Trustpilot
Bruk denne malenStockholm cover_letter template
Stockholm
1 400 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenNew York cover_letter template
New York
430 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenWien cover_letter template
Wien
120 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSydney cover_letter template
Sydney
160 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLondon cover_letter template
London
280 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenDublin cover_letter template
Dublin
240 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMoscow cover_letter template
Moscow
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenAmsterdam cover_letter template
Amsterdam
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMadrid cover_letter template
Madrid
150 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSantiago cover_letter template
Santiago
140 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenSingapore cover_letter template
Singapore
51 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenOslo cover_letter template
Oslo
55 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCape Town cover_letter template
Cape Town
7 700 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenParis cover_letter template
Paris
35 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBerlin cover_letter template
Berlin
92 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenGenève cover_letter template
Genève
3 300 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenVancouver cover_letter template
Vancouver
45 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenTokyo cover_letter template
Tokyo
61 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenMilan cover_letter template
Milan
50 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenLisboa cover_letter template
Lisboa
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBarcelona cover_letter template
Barcelona
29 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenCopenhagen cover_letter template
Copenhagen
22 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenChicago cover_letter template
Chicago
19 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRio cover_letter template
Rio
28 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenRoma cover_letter template
Roma
5 500 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenBoston cover_letter template
Boston
17 000 brukere valgte denne malen
Bruk denne malenToronto cover_letter template
Toronto
100 000 brukere valgte denne malen
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og for analyse og markedsføring. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i alle informasjonskapsler i samsvar med vår Informasjonskapselerklæring og Personvernerklæring.
Godta informasjonskapsler